Annons:
 
 

Virulensfaktorer

Det finns en rad olika strukturer som är viktiga för att en bakterie ska kunna bli en framgångsrik patogen (=smittämne). För att lättare förstå kan det vara värt att nämna vilka kriterier som gör dem framgångsrika:

  • Förmåga att kunna adherera, fästa på ytor
  • Förmåga att kolonisera och/eller invardera
  • Kunna undvika värdens försvar
  • Vävnadsdestruktion, dvs orsaka skada
  • Kunna spridas vidare till en ny värd

Det är alltså inte bra att döda sin värd. Tur för oss…

Adhesion

För att man ska kunna få en sjukdom krävs det att bakterien adhererar och koloniserar. Vad som krävs för att kunna adherera är bl a adhesiner som är en makromolekylär komponent på bakterieytan som reagerar med värdcellens receptor. I detta sammanhang är det också bra att ha olika enzym som kan förändra värdcellens receptorer tex neuroamidas som spjälkar glukolipidändar (som är en igenkänningssignal mellan celler).

Det finns två typer av adhesion:

  • Ospecifik adhesion, reversibel bindning: hydrofob interaktion, elektrostatisk samt biofilmspolymer i kontakt med bakteriell kapsel
  • Specifik adhesion, reversibel/permanent bindning: bakterier som binder till specifik receptor

Adhesion kan hämmas med adhesin/receptoranalog, enzymer och kemikalier som förstör adhesin/receptor samt med specifika antikroppar.

På baterieytan finns proteinutskott, falgeller och fimbrier. Flagellerna är förankrade i både inre och yttre cellväggen och finns till för förflyttning då de är böjda och kan snurra. Alla bakterier är inte utrustade med sådana. Det bildas även antikroppar mot dem av immunförsvaret. Fimbrier, (även kallat pili, beror på vilken bakterie man talar om), är korta hårliknande strukturer på ytan som binder till specifika receptorer av kolhydratnatur. Dessa kan även mediera överföring av DNA mellan bakterier.

Olika bakterier har olika fimbrier som binder till olika receptorer och ger olika typer av sjukdomar.

Bakterieart Adhesin Receptor Bindningsställe Sjukdom
S.pyogenes Protein F N-terminal av fibronektin Pharyngealt epitel Halsfluss
S.aureus cellbundet protein N-terminal av fibronektin Mukosaepitel Diverse
N.gonorrhoeae Pili Glukosamingalaktos Uretra/cervix-epitel Gonorré
ETEC Typ 1-fimbrie Artspecifik kolhydrat Tarmepitel Diarré
UPEC P-fimbrie Kolhydrat övre urinvägar Pyelonefrit
B.pertussis Fimbrier Galaktos på sulfaterad glykolipid Luftvägsepitel Kikhosta

V.cholerae

Pili Fukos och mannos tarmepitel Kolera

S.pneumoniae

cellbundet protein GalNAc disackarid mukosaepitel Pneumoni

Undvika immunförsvaret

Vissa bakterier har kapslar som består av polysackarider, vilket gör dem lite slemmiga och vilket försvårar för immunförsvarsceller att angripa dem. En annan förmåga de har när det gäller att undgå försvaret är att maskera sig med kroppsegna substanser så de inte känns igen som främmande ämnen.

Skada värd

För att skada värdceller kan bakterier utsöndra olika typer av toxiner. Exotoxin är en typ som kan utsöndras av både G+ och G- bakterier (se Bakteriens cellvägg). Det är en löslig kemisk substans, protein, som produceras av bakteriens membranbundna ribosomer (ribsomer är cellers proteinbildande organeller) och kan utsöndras under tillväxten. Dess skadliga verkan ligger i att det kan förstöra celler eller bara störa cellers metabolism. De flesta exotoxiner är termolabila, dvs de förstörs vid upphettning. De har hög toxicitet/vikt och kan neutraliseras av antikroppar. Olika exotoxin:

  • Cytotoxin – påverkar olika celler (kan leda till vävnadsnekros tex)
  • Det finns även de som påverkar speciella celler – tex neurotoxin (stelkramp, förlamning), enterotoxin (matförgiftning, kolera), hepatoxin (skador på levern) osv

Exotoxiner kan skada cellmembran, (kallas för alfa-toxiner). Clostridium perfringens är en bakterie utsöndrar fosfolipaser och lektinaser som förstör membranets fosfolipider respektive lektiner. Stafylokocker och streptokocker kan utsöndra hemolysin som formar porer vilket leder till att cellen lyserar, går sönder.

A-B toxiner är exotoxiner som är uppbyggda av A och B subenheter. A delen är enzymatiskt aktiv medan B delen är bindande.

Toxin Bakterie Värdcell Roll
 Difteri  C.diphteriae  olika celltyper skadar hjärtat och andra organ, påverkar proteinsyntesen
 Kolera  V.cholerae  tarmceller påverkar elektrolytbalansen då det blockerar Na+ transporten och pumpar ut Cl-, kroppen pumpar ut vatten (kan förlora 20 liter vätska/dygn)
 Shiga  S.dysenteriae  olika celltyper  ?
 Tetanus  C.tetani  neuroner  paralys

Endotoxin är en annan typ av toxin som endast finns hos G- bakterier. Toxinet utsöndras inte utan är en del av cellväggen, mekanismen för frisättning är antingen överproduktion av cellväggen vilket leder till att vesiklar bildas eller att bakterien lyserar, upplöses. Den toxiska delen är Lipid A och det kan påverka alla celler. Symptom kan vara feber, andningsproblem och i värsta fall kan man dö om det är tillräckligt höga koncentrationer i blodet (går ej att bota).

Endotoxin är termostabil och har låg toxicitet/vikt. Antikroppar är dåliga på att neutralisera det.

Lämna kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annonser:
iphone 6
 
 
 
 
css.php
Hoppa till verktygsfältet