Sep 182011
 

“Whatever our view of its utility or its practicability, it must be admitted that the idea of Socialism is at once grandiose and simple. Even its most determined opponents will not be able to deny it a detailed examination. We may say, in fact, that it is one of the most ambitious creations of the human spirit. The attempt to erect society on a new basis while breaking with all traditional forms of social organization, to conceive a new world plan and foresee the form which all human affairs must assume in the future—this is so magnificent, so daring, that it has rightly aroused the greatest admiration. If we wish to save the world from barbarism we have to conquer Socialism, but we cannot thrust it carelessly aside.” – Ludwig Von Mises

När jag var 14 år så kallade jag mig socialist och rentav kommunist. Jag hade vissa drömmar om att bli en politiker som skulle stå på folkets sida, emot de utsugande storföretagare och korrupta politiker som förtryckte och exploaterade de många. Jag tyckte sovjet verkade ha varit baktalat, och trots att landet haft brister så kanske det kunde finnas gott att hämta därifrån. Idéen om en välvillig och effektiv planekonomi och vad som i socialistisk mening benämns ekonomisk rättvisa appelerade starkt till mig. I och med min beundran för socialismen började jag läsa på om den och dess historia, och då upptäckte jag dess verkliga historia. Jag var skakad och efter det kallade jag mig aldrig mer socialist eller ens “vänster”, även om min politiskt relaterade kunskap och uppfattning i övrigt utvecklats åtskilligt under åren. Vissa saker är sig ändå lika, då jag fortfarande är emot utsugande storföretagare och korrupta politiker. Skillnaden är att jag insett att boten mot dessa inte är socialism, utan snarare kapitalism.

Jag förstod det inte då, mer än möjligen på ett intuitivt plan, men skälet till att de socialistiska ländernas verkliga historia är så skakande, och utgör ett så tvingande skäl att förkasta socialismen är inte att dessa historier är så hemska. För hemska är de, med massmord, ohygglig miljöförstöring, kulturförstöring och ett ekonomiskt vanvett som knappt går att beskriva på annat sätt än med dystra anekdoter och skämt. Nej, det verkliga skälet till att deras historik utgör ett så förkrossande motbevis mot all socialism är att deras utveckling var en oundviklig följd av socialismens inre logik och den mänskliga naturen. Hade det inte varit en oundviklig följd att det skulle gå som det gick, så hade det kunnat föras en diskussion om att en annan utveckling kanske skulle kunna vara möjlig. Men så är det inte. Socialism genomförd i verkligheten kommer oundvikligen att sluta mycket illa.

Denna inläggsserie kommer att utveckla detta påstående, belägga det teoretiskt och empiriskt, och förklara varför det går som det går. Den kommer även diskutera själva socialismen. För som Mises skriver i citatet ovan, socialismen är en stor vision som inte kan nonchaleras utan måste undersökas och granskas. Det är mycket bra skrivet av Mises i inledningen av hans egen undersökning av socialismen.

Socialismen utgör som sagt en storartad vision och är egentligen det enda genuina alternativ som presenterats till den fria marknadens ekonomi. Det är en vision som än idag kan tilltala människors känslor och ge dem förhoppningar och drömmar om en bättre värld. Vi måste förstå och förklara socialismen för att visa att de mål den vill uppnå inte kan uppnås via dess metoder, och för att visa att den socialistiska analysen i grunden är felaktig ur en rent faktamässig synvinkel. Vi måste slutgiltigt övervinna socialismen, och de intellektuella och emotionella blindspår som leder dit, för att kunna förbättra tillvaron för mänskligheten som helhet. En tillvaro präglad av fredlig samverkan och samförstånd, med betydligt mindre religiös och etnisk antagonism och bättre välstånd för alla. Kort sagt en så bra värld som är möjlig utifrån vår förmåga och vilja, som jag tror att lingvisten och vänsteraktivisten Noam Chomsky skulle ha sammanfattat det.

I nästa del ska vi börja undersöka varför socialismen inte kan fungera rent ekonomiskt.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

css.php
Hoppa till verktygsfältet