I Malmö

blir det en kurs i esperanto,  helt på esperanto, med utländsk lärare.

Kursen startar 5 oktober 2014 och pågår söndagar kl 12.30 – 14.30 under hösten.

Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö

Kursen kostar 50 kr/gång inkl kaffe/te

Anmälan:

esperantoagad(at)yahoo.se

eller sms till 073 – 971 80 78

senast 1/10.

Lämna kommentar

I Göteborg

blir det information om esperantokurser fredagen den 5 sept. kl. 16 på Stadsbiblioteket. Anmälan på tel 070-721 34 79 . Planerad start för nybörjare blir lördagen 4 okt. kl. 11 på Vuxenskolan.
Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

- den neutrala – inleder sin verksamhet för hösten onsdagen 3/9 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan). Anita Dagmarsdotter informerar om esperanto i Sverige och internet.

Lämna kommentar

Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress

- arbetaresperantisternas största internationella sammankomst – ägde rum 9-16/8 i Dinan i Frankrike. Den antog följande deklaration:

”SATs 87e kongress, som sammanträdde i Dinan, Frankrike, 9 till 6 augusti 2014,

konstaterar, ett sekel efter första världskriget, att de orsaker som skapade förutsättningarna för grundandet av SAT ännu finns kvar, att nationalismen fortfarande plågar exempelvis Ukraina och Mellanöstern, och öppnar tidskriften Sennaciulos spalter för att hjälpa alla länders arbetare att enas över nationsgränserna,

uppmanar till en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina, fördömer det fortsatta koloniserandet av de palestinska territorierna och stöder yrkanden att den senaste tidens krigsförbrytelser skall dömas av den internationella domstolen,

manar parterna i de långvariga konflikterna i Mellanöstern och Ukraina att snarast möjligt nå fram till en fredlig lösning genom samtal, och om nödvändigt en medlare,

konstaterar och beklagar ett uppenbart band i världen mellan religion, ekonomi och politik, i nesligt syfte att förbjuda yttrandefriheten och även tankefriheten,

uppmuntrar framåtskridande i sådana lokala aktioner som leder till ett rättvisare uppträdande.”

Den esperantospråkiga originaltexten kan läsas på

http://satesperanto.org/Gvidrezolucio-kaj-deklaracio.html

Lämna kommentar

Stockholmsesperantisternas sista sommarfika

for säsongen blir nu på onsdag, 20/8, på Café Fåfängan, tel. 08-642 99 00, buss 53 till Danvikstull; fiket ligger på kullens allra högsta topp.

Lämna kommentar

Arbetaresperantisternas kongress

- den årliga internationella – pågår just nu i Dinan i Frankrike. En franskspråkig tidningsartikel om detta kan läsas på

http://www.ouest-france.fr/esperanto-le-congres-annuel-lieu-dinan-2754421

 

Lämna kommentar

Stockholmsesperantisternas nästa sommarfika

blir i morgon, onsdag 6/8 på Kafé Skanskvarn – tunnelbanan till Gullmarsplan, sedan ser man väderkvarnen.

Lämna kommentar

Den stora esperantokongressen -

den allmänna årliga – pågår just nu i Buenos Aires, inte långt från Rio de la Plata. Ett par spanskspråkiga tidningsartiklar om saken kan man läsa på

http://www.meneame.net/m/esperanto/esperanto-celebra-127-anos-congreso-internacional-buenos-aires

och

http://www.paralelo32.com.ar/secciones/detalle.php?id=16221

Lämna kommentar

Stockholmsesperantisternas nästa sommarfika

blir i övermorgon, onsdag 23/7 på Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 35. Om det regnar, ring 08-643 14 40.

Lämna kommentar

Ungdomsesperantokongressen

- den stora internationella – har just kört i gång i Fortaleza i nordöstra Brasilien.

På samma ställe ägde den allmänna esperantokongressen rum för tolv år sedan. Då var jag där. Rätt angenämt ställe för besökare – andra graden sydlig bredd och väster om Atlanten, och passaden blåser nästan alltid östan och svalkar.

Sannolikt inte lika odelat angenämt för de boende. Nordöstra delen är inte Brasiliens rikaste del, och om gatornas bilfiler var perfekta så var trottoarerna det inte. Rätt fallfärdiga hus kontrasterade mot på den tiden helt futuristiska internetkaféer.

Under kongressveckan 2002 pågick som bäst valkampanjen som skulle föra Lula till makten.

Sedan har det gått ett drygt decennium, så jag är inte uppdaterad. Man har visst sparkat på en boll i Brasilien helt nyligen, har jag hört.

Ett par tidningsartiklar om den nu pågående kongressen kan man läsa – på portugisiska – på

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/fortaleza-e-sede-esperanto-e-reune-jovens-de-25-paises/

och

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2014/07/18/noticiafortaleza,3284425/fortaleza-sedia-o-70-encontro-mundial-da-juventude-esperantista.shtml

Lämna kommentar
css.php