Annons:
 
 

Spanska esperantokongressen

äger rum 1-3/5 i Cullera:

http://esperantoval.org/cullera2015/eo/

Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för våren onsdagen 14/1 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan) med en samtalskväll.

Lämna kommentar

En informationsfilm om esperanto

har tagits fram av arbetaresperantisternas internationella organisation SAT.

Den visas nu på onsdag, 5/11 kl. 18, på Esperantocentro, Vikingagatan 24 i Stockholm (tunnelbana till St Eriksplan eller pendeltåg till Karlberg).

Lämna kommentar

Den nye utbildningsministern

motionerade för nio år sedan om esperanto  som språkval i alla skolor på högstadiet och gymnasiet.

Motionen ligger än på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200506Ub324-Esperanto-i-_GT02Ub324/?text=true

Lämna kommentar

På bokmässan i Göteborg

blir det i morgon ett program om esperanto:

http://www.bokmassan.se/sv/bokmassan/arets-program/?eventid=17319

4 Kommentarer

I Malmö

blir det en kurs i esperanto,  helt på esperanto, med utländsk lärare.

Kursen startar 5 oktober 2014 och pågår söndagar kl 12.30 – 14.30 under hösten.

Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö

Kursen kostar 50 kr/gång inkl kaffe/te

Anmälan:

esperantoagad(at)yahoo.se

eller sms till 073 – 971 80 78

senast 1/10.

Lämna kommentar

I Göteborg

blir det information om esperantokurser fredagen den 5 sept. kl. 16 på Stadsbiblioteket. Anmälan på tel 070-721 34 79 . Planerad start för nybörjare blir lördagen 4 okt. kl. 11 på Vuxenskolan.
Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för hösten onsdagen 3/9 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan). Anita Dagmarsdotter informerar om esperanto i Sverige och internet.

Lämna kommentar

Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 87e kongress

– arbetaresperantisternas största internationella sammankomst – ägde rum 9-16/8 i Dinan i Frankrike. Den antog följande deklaration:

”SATs 87e kongress, som sammanträdde i Dinan, Frankrike, 9 till 6 augusti 2014,

konstaterar, ett sekel efter första världskriget, att de orsaker som skapade förutsättningarna för grundandet av SAT ännu finns kvar, att nationalismen fortfarande plågar exempelvis Ukraina och Mellanöstern, och öppnar tidskriften Sennaciulos spalter för att hjälpa alla länders arbetare att enas över nationsgränserna,

uppmanar till en fredlig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina, fördömer det fortsatta koloniserandet av de palestinska territorierna och stöder yrkanden att den senaste tidens krigsförbrytelser skall dömas av den internationella domstolen,

manar parterna i de långvariga konflikterna i Mellanöstern och Ukraina att snarast möjligt nå fram till en fredlig lösning genom samtal, och om nödvändigt en medlare,

konstaterar och beklagar ett uppenbart band i världen mellan religion, ekonomi och politik, i nesligt syfte att förbjuda yttrandefriheten och även tankefriheten,

uppmuntrar framåtskridande i sådana lokala aktioner som leder till ett rättvisare uppträdande.”

Den esperantospråkiga originaltexten kan läsas på

http://satesperanto.org/Gvidrezolucio-kaj-deklaracio.html

Lämna kommentar

Stockholmsesperantisternas sista sommarfika

for säsongen blir nu på onsdag, 20/8, på Café Fåfängan, tel. 08-642 99 00, buss 53 till Danvikstull; fiket ligger på kullens allra högsta topp.

Lämna kommentar
Annonser:
Reparera iPhone i Stockholm
 
 
 
 
css.php
Hoppa till verktygsfältet