Svenska Arbetaresperantoförbundet

har sitt årsmöte nu på lördag, 12/3, kl. 13 på Esperantocentro i Stockholm; kl. 16 följs det av en öppen sammankomst för alla intresserade.

Vikingagatan 24, T-bana till S:t Eriksplan, pendeltåg till Karlberg

Lämna kommentar

August Strindbergs lilla katekes för underklassen

har jag översatt till esperanto.

Den kan laddas ned som ebok från

http://www.lulu.com/shop/august-strindberg/eta-kate%C4%A5ismo-por-la-suba-klaso/ebook/product-22508011.html

eller köpas som pappersbok från

http://www.lulu.com/shop/august-strindberg/eta-kate%C4%A5ismo-por-la-suba-klaso/paperback/product-22507975.html

2 Kommentarer

Stockholmsesperantisternas ljusfest

äger rum på onsdag (16/12), kl. 18, på Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 på Södermalm, när busslinje 2:s södra ändhållplats..

Lämna kommentar

Esperantisterna i Sydasien

har just haft ett seminarium. En rapport kan läsas på

http://eo-azio.blogspot.in/2015/11/raporto-pri-3a-sud-azia-seminario.html

Lämna kommentar

Australisk radio

läser en bulgarisk recension av min esperantoöversättning av Kristian Lundbergs ”Yarden”:

http://melburno.org.au/3ZZZradio/2015/11/02/elsendo-de-la-2a-de-novembro-2015/

 

Lämna kommentar

På bokmässan i Göteborg

hittar man esperantoböcker i monter H04:20 (bland annat min översättning av  Kristian Lundbergs ”Yarden”).

Och så blir det två program:

Lilla scenen lördag 26 sept. kl. 16.30: När språket blir ett hinder är esperanto en möjlighet. Lars Forsman, rektor för Svenska esperantoinstitutet, berättar om språket som kan överbygga hinder. Arrangör: Göteborgs Esperantoförening.

Stora scenen söndag 27 sept. kl. 14.00–14.20: Skönlitteratur i original på esperanto. Leif Nordenstorm och Anna Eriksson om esperantokultur i världen med utgångspunkt från novellsamlingen Söka bostad i storstaden. Arrangör: Svenska esperantoförbundet.

1 Kommentar

Samma klubb

(alltså den neutrala esperantoklubben i Stockholm) har sin sammankomst nu på onsdag, 23/9, kl. 18 på ny adress: Solidaritetshuset på Tegelviksgatan 40 (ändhållplats för buss 2). Jan Setréus och Ingvar Enghardt berättar om en resa till Vietnam i fjol.

Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för hösten onsdagen 9/9 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan) med en samtalskväll om sommarens kongressminnen.

Lämna kommentar

82a italienska esperantokongressen

inleds i morgon i San Benedetto del Tronto. En artikel om saken (på italienska) kan läsas på

http://www.lanuovariviera.it/category/eventi/la-riviera-ospita-il-congresso-nazionale-di-esperanto/

1 Kommentar

Sennacieca Asocio Tutmondas (SAT:s) 88e kongress –

arbetaresperantisternas största internationella sammankomst – ägde rum 8-15/8 i Nitra i Slovakien. Den antog följande deklaration:

”SATs 88e kongress, som sammanträdde i Nitra, Slovakien, 8 till 15 augusti 2015,

betonar på nytt alla människors rätt i världen att fritt och självständigt välja att leva och bo där de föddes, eller varhelst de finner det lämpligast, av naturmiljömässigs skäl, yrkesmässiga, politiska eller andra behov, med tanke  på egna och på hela mänsklighetens intressen, utan hänsyn till nationer och riksgränser,

uppmanar regeringarna att respektera tankefriheten och privatlivet och kräver ett upphörande av all kommunikationskontroll utförd av hemliga eller icke hemliga instanser, eller av organisationer som förbjuder frihet och privatliv,

manar alla som har att bedöma ekonomiska, sociala eller ekologiska kriser att alltid betänka klasskampsaspekterna, som är internationella, att ovillkorligen betänka ödet för dem som lider av dessa, och att bjuda motstånd mot regeringarnas, arbetsköparnas och andra makthavares hållning,

sänder sina varmaste uppmuntranden åt de arbetare som själva förvaltar sina arbetsplatser, till exempel FaSinPat i Argentina,

är medveten om att våld är samtidigt nödvändigt och oförsvarbart, och hälsar den sociala revolution soms äger rum i Kobanregionen,

understryker med starkt beklagande betydelsen av de svårigheter som förorsakas av bland annat nationalism och kapitalism, som människor regelbundet ställs inför,

och har därför som mål fria bildningsutbyten för att främja vår gemensamma frigörelse.”

Den esperantospråkiga originaltexten kan läsas på

http://satesperanto.org/Deklaracio-de-la-88-a-SAT-Kongreso.html

Lämna kommentar
css.php
Hoppa till verktygsfältet