Ändrad adress för esperantofikat 15/7

i Stockholm blir det, då Stallmästargårdens strandkafé visat sig vara nedlagt. I stället träffas vi än en gång på Kafé Skanskvarn – tunnelbanan till Gullmarsplan, sedan ser man väderkvarnen. Son vanligt klockan 18.

Lämna kommentar

Stockholmsesperantisternas traditionella sommarfikaträffar

inleds nu på onsdag, 3/6, på Fjällgatans Kaffestuga, Fjällgatan 37.

Sedan blir det 17/6 på Kafé Skanskvarn – tunnelbanan till Gullmarsplan, sedan ser man väderkvarnen.

1/7 blir det Brostugan på Kärsön, dit man kan gå eller ta buss från Brommaplan.

Så 15/7 på Stallmästargårdens strandkafé vid Brunnsvikan.

Och till slut sedvanlig fikafinal onsdag 5/8 på Fåfängan, tel. 08-642 99 00, buss 53 till Danvikstull; fiket ligger på kullens allra högsta topp.

2 Kommentarer

Spanska esperantokongressen

äger rum 1-3/5 i Cullera:

http://esperantoval.org/cullera2015/eo/

Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för våren onsdagen 14/1 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan) med en samtalskväll.

Lämna kommentar

En informationsfilm om esperanto

har tagits fram av arbetaresperantisternas internationella organisation SAT.

Den visas nu på onsdag, 5/11 kl. 18, på Esperantocentro, Vikingagatan 24 i Stockholm (tunnelbana till St Eriksplan eller pendeltåg till Karlberg).

Lämna kommentar

Den nye utbildningsministern

motionerade för nio år sedan om esperanto  som språkval i alla skolor på högstadiet och gymnasiet.

Motionen ligger än på riksdagens hemsida:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/mot-200506Ub324-Esperanto-i-_GT02Ub324/?text=true

Lämna kommentar

På bokmässan i Göteborg

blir det i morgon ett program om esperanto:

http://www.bokmassan.se/sv/bokmassan/arets-program/?eventid=17319

4 Kommentarer

I Malmö

blir det en kurs i esperanto,  helt på esperanto, med utländsk lärare.

Kursen startar 5 oktober 2014 och pågår söndagar kl 12.30 – 14.30 under hösten.

Malmö Esperantoförening, Kronetorpsgatan 94, Malmö

Kursen kostar 50 kr/gång inkl kaffe/te

Anmälan:

esperantoagad(at)yahoo.se

eller sms till 073 – 971 80 78

senast 1/10.

Lämna kommentar

I Göteborg

blir det information om esperantokurser fredagen den 5 sept. kl. 16 på Stadsbiblioteket. Anmälan på tel 070-721 34 79 . Planerad start för nybörjare blir lördagen 4 okt. kl. 11 på Vuxenskolan.
Lämna kommentar

Esperantoklubben i Stockholm

– den neutrala – inleder sin verksamhet för hösten onsdagen 3/9 kl. 18 på Esperantocentrum, Vikingagatan 24 (tunnelbana till Sankt Eriks-plan). Anita Dagmarsdotter informerar om esperanto i Sverige och internet.

Lämna kommentar
css.php
Hoppa till verktygsfältet