Nu är det för sent igen!

Expressen skriver om en rapport som visar att det, än en gång, (nästan) är för sent för att göra något åt klimathotet. Sådana rapporter kommer då och då, och naturligtvis är det en ren slump att de alltid kommer strax före ett klimatmöte.

Eftersom den Oerhört Viktiga Nyheten kommer från TT, kan vi räkna med att den dyker upp i andra tidningar vilken sekund som helst.

Och titta där. Nu dök den upp i Göteborgsposten.

Det är alltså i stort sett för sent att rädda världen från en klimatkatastrof. Det kan vi ju förstå. Världens koldioxidutsläpp bara fortsätter att öka, och världens medeltemperatur reagerar på de ökande utsläppen till den milda grad att trenden de senaste 8-18 åren inte går att skilja från noll. Det visar att koldioxidutsläppen har en förödande effekt på världens klimat. Utan tvivel är vi på väg mot mer än två graders uppvärmning. Inom de närmaste tre miljarder åren.

Eftersom vi dessutom vet att det är mycket dyrare, cirka 50 gånger dyrare, att försöka stoppa klimatförändringar jämfört med att låta dem hända och anpassa sig, är det självklart att vi ska avindustrialisera världen och helt sluta med fossila bränslen för att hindra att världen blir mer än två grader varmare inom några miljarder år. Alla begriper väl att det är bättre att kasta in mänskligheten i fattigdom, misär och hungersnöd än att riskera ytterligare klimatförändringar?

Som alla vet, fanns det inga klimatförändringar före industrialismen. Förutom då möjligen, några mindre istider då istäcket bara var några kilometer tjockt över till exempel norra Europa. Inte mycket att bråka om, egentligen. Det visar ju bara att klimatet var nästan fullständigt stabilt innan människor började destabilisera det genom att släppa ut stora mängder växthusgaser.

Dessa utsläpp leder till en katastrof utan like. Hittills har vi till exempel sett de enorma följderna att produktionen av vete, majs och ris har mångdubblats, Sahara har minskat lite i storlek och fler korallöar i Stilla havet har blivit större än dem som har blivit mindre. Vi har bara sett början på en katastrof som utan tvivel kommer att leda till ännu fler katastrofala följder av samma typ. Typ.

Det är därför vi också ser att världens makthavare tänker ställa upp mangrant i det klimatmöte FN:s generalsekreterare Ban-Ki Mon har bjudit in till. Förutom då de högsta ledarna för Kanada, Australien, Kina, Indien, Ryssland och Tyskland, som skickar andra att företräda dem. Det visar ju hur viktigt dessa länders ledare anser mötet vara.

Om nu inte någon har fattat det redan, så är det ovanstående ironi. En ironi över alla som ”forskare” som ”råkar” komma med alarmerande rapporter strax före ett klimatmöte. En ironi över alla tidskrifter som utan någon som helst tvekan, och till synes utan den förhandsgranskning som brukar ske med vetenskapliga artiklar, publicerar de alarmerande rapporterna. En ironi över alla medier som helt okritiskt, och utan en tanke på faktagranskning eller att fråga någon verklig klimatexpert (som Lennart Bengtsson) publicerar ett pressmeddelande om de alarmistiska rapporterna.

Nog börjar tiden att rinna ut alltid. Men inte för klimatet eller världen. Utan för alla de klimathotstroende, med klimatalarmisterna i spetsen. Allt fler människor inser att det inte finns något klimathot och att modellerna inte stämmer med verkligheten. Snart har de klimathotstroende förlorat varje möjlighet att ställa om världen till planekonomi och socialism med ett påstått klimathot som argument.

Det börjar verka väldigt troligt att klimathotstron inte kommer att orsaka världen den ekonomiska katastrof dess anhängare önskar.

Lämna kommentar

Bort med alla energisubventioner!

När jag läste rubriken på ett inlägg av Naturskyddsföreningens Svante Axelsson och Johanna Sandahl, undrade jag om föreningen hade tagits över av riktiga miljövänner och bytt åsikt om kärnkraften. Men, nej då. Texten visar att de två tror sig ha hittat ett bra sätt att se till att kärnkraften avvecklas: Ta bort subventionerna till den.

Det finns inga subventioner till kärnkraft. I alla fall inte i Sverige. Ändå envisas de falska miljövännerna och kärnkraftshatarna att påstå att kärnkraft har subventioner. De hävdar till exempel att det är en subvention att Aktiebolagslagen gäller också kärnkraftsbolag. Enligt Aktiebolagslagen kan nämligen inte aktieägarna förlora mer pengar än vad de har satsat på att köpa aktier i ett företag. Går företaget i konkurs, till exempel för att det drabbas av stora skadeståndskrav, behöver ägarna inte gå in med mer pengar för att täcka upp för krav som inte kan betalas med tillgångarna i företaget.

Aktieägare kan vara både privatpersoner, stiftelser, fonder och andra företag. De behandlas ändå lika. Till och med om ett företag ägs till 100 % av ett annat företag, behöver inte ägarföretaget gå in med pengar för att täcka upp för krav efter en konkurs.

Detta kallar alltså kärnkraftshatarna en subvention, när regeln också gäller bolag som äger och sköter kärnkraftverk. Kärnkraftshatarna menar att om (när?) en kärnreaktor havererar, kommer skadorna bli så stora att ägarbolaget aldrig kan betala för allt. När dessutom, enligt kärnkraftshatarna, inga försäkringsbolag är beredda att teckna försäkringar som täcker alla skador, är det uppenbart att kärnkraften är subventionerad. Enligt kärnkraftshatarna.

Nej, det är inte alls uppenbart att det är en subvention att samma regler gäller för all verksamhet! Snarare är det negativ särbehandling att någon verksamhet undantas och får specialregler som missgynnar just den.

Negativ särbehandling är kärnkraft verkligen drabbad av. Dels har den en straffskatt som inte finns på andra energislag. Dels tycks många helt oförmögna att föra en saklig debatt om just kärnkraft. De vill att kärnkraften snabbt ska avvecklas, men har inga sakargument för den åsikten. Däremot åtskilliga osakliga argument, som känslor, myter och lögner.

För övrigt kan såväl vattenkraft som fossila bränslen drabbas av stora olyckor med enorma ekonomiska konsekvenser som ägarbolag knappast skulle ha råd med. En brusten vattenkraftsdamm leder till att vattenmassor spolar bort allt i sin väg nedströms. En urspårning av ett tåg med tankvagnar med gas och olja kan leda till att ett helt samhället ödeläggs och många människor dör. Vilket vi också har sett exempel på de senaste åren. Inte ser vi kärnkraftshatarna kräva specialregler för vattenkraft eller tågtransporter av farligt gods?

Det är en bra idé att avveckla alla subventioner till olika energislag. I alla fall i Sverige. I fattigare länder kan vissa energislag behöva subventioner för att de fattigaste ska ha råd att värma sina hem, laga mat och köra till och från arbeten. Den typen av subventioner går ofta till fossila bränslen, vilket klimataktivister starkt ogillar.

Utan subventioner skulle vindkraften försvinna från Sverige fortare än kvickt. Också solel skulle också vara illa ute. Den solel som Axelsson och Sandahl vill satsa mer på. En satsning som endast kan bli verklighet med någon form av subventioner. Solel är inte lönsam och kan inte förse ett hushåll med den el som behövs, vad miljöflummarna än påstår.

Jag kan faktiskt bara komma på en vettig användning av solel: För att driva luftkonditionering. När solvärmen är som starkast och luftkonditioneringen behövs som mest, kan solpanelerna också producera som mest.

Jag har i och för sig läst att solel används till något annat: Driva svenska fyrar. Jag begriper inte hur det går till. Det måste väl finnas batterier som laddas av solpaneler på dagen och används för att ge el till fyrljusen på natten. Men hur kan korta vinterdagar räcka till för att ladda upp batterierna tillräckligt, särskilt om det är mulet?

Trots att de vill att kärnkraften ska särbehandlas, vill Axelsson och Sandahl att skogs- och gruvindustri inte ska det. Samma miljölagstiftning ska gälla för alla, hävdar de att de tycker. Fast det tror jag inte alls på. De vill nog att vindkraft ska särbehandlas. Inte ett enda miljöförstörande vindkraftverk skulle få uppföras om samma miljölagstiftning gällde för alla.

Miljöflummare ser alltid ekologisk och konventionella odling som det goda mot det onda, fast det egentligen handlar om en gråskala. Ekologisk odling har mindre miljöpåverkan per hektar, men inte nödvändigtvis per mängd producerad gröda. Den minskar risken att maten ska innehålla skadliga ämnen skapade av människor, men ökar risken att där finns skadliga ämnen skapad i naturen. Den har mindre produktivitet, och kräver därför mer mark för samma mängd produktion. Det finns inte tillräckligt med jordbruksmark för att 100 % ekologiskt jordbruk ska kunna producera tillräckligt med mat för världens alla människor.

Ekologisk och konventionell jordbruk har bägge för- och nackdelar. Det finns ingen anledning att stödja det ena mer än det andra. Ska vi producera tillräckligt med mat för världens alla människor, kan ekologiskt jordbruk aldrig vara mer än en liten nisch för dem som vill få bra samvete genom att köpa dyrare matvaror. Ändå vill miljöflummarna att ekologiskt jordbruk ska få massor av stöd.

På tal om kärnkraft, så tar en ledare i Sydsvenskan också upp den. Jag blir inte klok på om den som har skrivit är positiv eller negativ till kärnkraften. Budskapet är i alla fall att politikerna ska fatta långsiktiga beslut om energipolitiken och sedan hålla sig borta och låta marknaden sköta om det hela.

Påståendet att utvecklingen av andra energislag går snabbt, begriper jag inte. Det händer inte mycket alls. Vindkraftverken blir större för att kunna utnyttja mer vind när det väl blåser tillräckligt, men inte för mycket. Det innebär också att de bli mer störande och farligare. Solpaneler har blivit billigare tack vare kinesiska tillverkare, som tycks vara subventionerade av kinesiska staten. För kärnkraft sker å andra sidan verkligen en snabb utveckling, med generation IV inom räckhåll. En teknik som i så fall skulle göra härdsmältor ännu mer osannolika och minska problemet med kärnavfall.

Det förefaller vara en bra råd att politikerna bara ska fatta långsiktiga och övergripande beslut om energi. De ska inte hålla på med detaljstyrning, som att subventionera vissa energislag och straffbeskatta andra. Med generella regler, som gäller lika för alla och som partier i bägge blocken ställer upp på, skulle mycket vara vunnet. Vi skulle till exempel se nya och moderna kärnreaktorer byggas i Sverige, och få glädjen över att se vindkraften avvecklas och vindkraftverken skrotas. Det sistnämnda lär tyvärr skattebetalarna få betala, eftersom ägarna inte lär ha råd med nedmontering och bortforsling.

Lämna kommentar

Visdomsord av Einstein…

…finns det många. Här är en sammanställning av många av dem. Flera av dem skulle passa bra in på ett inlägg av en av medarbetarna, Ingvar Persson, i Sveriges värsta ledarredaktion, Aftonbladets.

Kärnkraft är en självklar del av framtidens elproduktion. Detta eftersom den är säker, pålitlig, någorlunda billig och ganska miljövänlig. Dessutom är den mer förnybar än de energislag som kallas förnybara, förutom att vara billigare och pålitligare än dem.

Kärnkraft och Einstein hör definitivt ihop. Det är på grund av Einsteins mest kända formel, tillika världens mest kända fysikaliska formel, vi vet att det går att få fram energi ur materia. Före Einsteins tid, trodde forskarna att energi och materia är helt olika saker. Genom de vetenskapliga framsteg som gjordes i början av 1900-talet, vet vi att materia är ett sorts koncentrerad energi och att energi i sin klassiska betydelse kan skapas eller förstöras, men bara genom att övergå från eller till materia.

Den okunnige Persson citerar den lika okunnige Mikael Odenberg, som i en intervju i SvD Näringsliv till exempel hävdar att en ny kärnreaktor kostar 70 miljarder kronor och tar 15 år att bygga.

Det är bara för det pågående bygget i Olkiluoto, Finland, som det handlar om sådana byggtider och kostnader. Där prövas ny teknik och det har varit så stora problem med den att bygget dels har blivit kraftigt försenat och dels mycket dyrare än beräknat.

Den som inte är förblindad av kärnkraftshat, inser det går att dra lärdomar av bygget i Olkiluoto, så att kommande reaktorer av samma typ går att bygga snabbare och billigare. Det är fullt möjligt att bygga en kärnreaktor för under 20 miljarder kronor och på mindre än 10 år.

20 miljarder kronor kan tyckas mycket, men då ska vi ha i åtanke att den kan komma att producera el i 60 år. Låt oss ändå, för att vara försiktiga, anta att den bara är i drift i 40 år. Effekten är antagligen minst 1000 MW (1 GW), som förmodligen alla nya reaktorer har. Tillgängligheten borde bli minst 80 %, alltså den producerar minst 80 % av tiden. Då kommer den att producera minst 1x40x365,25x24x0,80 GWh el, eller minst 280000 GWh. Vilket blir drygt 280 miljarder kWh. Byggkostnaden utslagen på hela produktionen under hela livslängden blir alltså mindre än 10 öre/kWh. Då har jag ändå räknat väldigt försiktigt.

Det är förvisso få bolag som kan ligga ute med så mycket pengar under så lång tid innan vinsterna börjar komma. I Sverige har vi ett statligt energibolag, Vattenfall, som skulle klara det. Många vill att Vattenfall ska slösa bort pengar på så kallade förnybara energislag. Bättre då att investera i ett energislag som kommer att gå med vinst när reaktorn väl är inkopplad på nätet.

Många reaktorer håller på att byggas i Kina och Ryssland. Även i USA har konstruktionen av fyra stycken reaktorer startat. Men i Europa, där miljöflummare har alldeles för mycket inflytande, pratas och skrivs det fortfarande som om kärnkraft skulle vara för dyr och farlig.

Tyskland har beslutat att avveckla sin kärnkraft och ersätta den med kolkraft. Politikerna har i och för sig sagt att sol och vind ska ersätta kärnkraften, men då blir det i praktiken dessa opålitliga energislags reglerkraft som ersätter. I Tyskland är det kolkraft. Med kraftiga subventioner till olönsamma energislag och nödvändigheten att bygga upp ett parallellt system som fungerar, skenar elpriserna i Tyskland. Miljöflummare i Sverige, och säkert många andra europeiska länder, jublar och vägrar begripa vad som händer i Tyskland.

Om Vattenfall bygger nya kärnreaktorer, är det inte för medborgarnas pengar. Företaget kan låna till byggena eller avstå från avkastning till statskassan under byggtiden. När reaktorerna är klara, börjar vinsterna strömma in. Lån kan betalas eller bidragen till statskassan återupptas. Det är mycket vettigare strategi än att satsa på opålitliga och för alltid olönsamma energislag som bara lever på subventioner. Världens stater har inte råd att hur länge som helst subventionera dyra och ineffektiva energislag. Inte ens Tyskland.

Lämna kommentar

Varför, Löfven?

Det är en gåta varför Stefan Löfven vill ha med det tillväxt-, människo- och miljöfientliga Miljöpartiet i regeringen. Det partiets miljöengagemang är bara ett spel för galleriet. Egentligen vill dess anhängare förstöra miljön, till exempel genom att peppra landskapet med tusentals fågel- och fladdemusdödande vindsnurror.

Vi har ibland sett debattartiklar från den gröna tankesmedjan Cogito, som tycks stå Miljöpartiet nära och där det, precis som i partiet, inte verkar pågå mycket tankeverksamhet alls.

Miljöpartiet är miljöflummets politiska gren. Cogito är dess tankesmedja. Miljöflummet innebär att använda påstådda miljöproblem för att ställa om samhället i en riktning som gör människor fattigare och mindre fria och som i det långa loppet kommer att öka miljöförstöringen. Miljöflummet är en religion, där dogmer står över logik, förnuft och vetenskap.

Koppla ihop Cogito och att Miljöpartiet tycks välkommet i en socialdemokratiskt ledd regering, och vi får en debattartikel i DN om vad Miljöpartiet ska göra i regeringen. En debattartikel skriven av två företrädare för Cogito, Angela Aylward och Per Gahrton. Eller? De påstår sig vara före detta när det gäller Cogito, så kanske representerar de inte alls Cogito längre? Varför då alls nämna Cogito?

De två berättar en anekdot om hur Frankrikes president Hollande tar avstånd från miljöflummet. Vilket i miljöflummarnas version blir att han inte är miljövän. Snälla nån! En absolut nödvändig förutsättning för att kunna vara miljövän är att ta avstånd från miljöflum! Fast naturligtvis är det inte en tillräcklig förutsättning. Även dem som inte vill ta någon miljöhänsyn alls, om det nu finns några sådana, och erkänner det, tar avstånd från miljöflum.

Ju framgångsrikare miljöpartister anser sig vara i en svensk regering, desto värre kommer det att bli för Sverige och svenskarna.

Ta bara det här med kärnkraft. Om de gröna vore riktiga miljövänner, skulle de erkänna att kärnkraften är bättre än alla alternativ och förespråka en utbyggnad. När de gröna propagerar för snarast möjliga avveckling av kärnkraften, visar det att de egentligen vare sig tycker om människor eller miljö.

Det finns energislag som är billigare än kärnkraft. Det finns kanske sådana som har mindre miljöpåverkan. Och visst händer det att kärnkraft dödar människor, men alla andra energislag dödar fler människor per producerad kWh. Sammantaget är kärnkraft bättre än alternativen. Den är miljövänligare än de billigare alternativen. Finns det några miljövänligare alternativ, så är kärnkraften billigare än dem. Dessutom är den alltså säkrare än alla alternativ.

Är det riktigt att kalla haverierna i Fukushima en katastrof? En ekonomisk katastrof är det för ägaren att få ett kärnkraftverk förstört. Mycket lidande blir det när människor, förmodligen tillfälligt, får lämna sina hem. Å andra sidan fick många andra sina hem förstörda av tsunamis. Det finns trovärdiga uppgifter om att två arbetare vid verket dödades i en av explosionerna. Det finns också trovärdiga uppgifter, från nationella och internationella myndigheter, som WHO, att inga människor skadades direkt av radioaktivitet med anledning av haverierna. En del människor kommer att få cancer av radioaktiva utsläpp, men så få att det nog inte kommer att märkas i den japanska cancerstatistiken.

Den verkliga katastrofen var jordbävningen, och framför allt de tsunamis den orsakade. Nästan 19000 människor dog av det. Förtjänar då ett förstört kärnkraftverk att kallas katastrof?

Aylward och Gahrton vill inte att skattemedel slösas bort på att återinföra värnplikten. Det är rimligt. Värnpliktiga riskerar att bli ”kanonföda”, dåligt utrustade och omotiverade soldater som lätt blir dödade, skadade eller tillfångatagna av fientliga styrkor.

Fast tydligen vill Aylward och Gahrton slösa bort skattemedel på subventioner till usla energislag som aldrig kan bli lönsamma, som vindkraft. Och på att avveckla kärnreaktorer som fortfarande kan användas och är lönsamma.

Var finns logiken i det?

Men logik ska vi inte förvänta oss från miljöflummare. Deras religion är ändå lika ologisk som alla andra religioner.

Lämna kommentar

Har det blivit en ful ovana?

I valrörelsen kom miljöpartister med en rad felaktiga påståenden. Vissa kan inte ha varit något annat än medvetna lögner, i avsikt att lura väljare och i hopp om att inte bli avslöjad. Den taktiken blev inte helt framgångsrik för Miljöpartiet. Visserligen hängde de kvar i riksdagen, men väljarstödet minskade något jämfört med förra riksdagsvalet. Å andra sidan har Stefan Löfven av någon obegriplig anledning bestämt att miljöpartister ska släppas in i regeringen. Nog borde överenskommelser över blockgränsen bli enklare om regeringen inte innehåller ett extremistparti som är mer socialistiskt än miljövänligt?

Kanske hoppas Löfven att miljöpartisterna ska göra bort sig så ordentligt i regeringsställning att han snart kan kasta ut dem ur regeringen och bädda för att MP åker ur riksdagen vid nästa riksdagsval, när nu det blir? Eller är det att överskatta hans intelligens och planeringsförmåga?

Hur som helst, så har tydligen inte miljöpartister slutat att ljuga bara för att valet är över. Kanske har det blivit en dålig ovana för dem att ljuga nu?

Det första exemplet efter valet, hittar vi i Sydsvenskan. Miljöpartisten Monica Eklund ljuger om att vindkraft är en bra energilösning och en långsiktigt lönsam affär för skattebetalarna.

Vindkraftverk är en fullständigt urusel energilösning. Det enda energislag som är sämre är solpaneler. De två har en kapacitetsfaktor på ungefär 25 respektive ungefär 15 %. Jag tror inte något annat energislag ligger under 70 %, om det inte tvingas till det på grund av att det behöver vara reglerkraft till opålitliga energislag, som sol och vind. Tillfälligt kan kärnreaktorer ligga lägre, om de håller på att renoveras och moderniseras för att kunna producera bättre och längre i framtiden. Det borde också gälla andra typer av kraftverk.

Om planerna på utbyggnad av vindkraft fullföljs i Sverige, kommer det att kosta skattebetalarna 215 miljarder kronor, enligt en rapport av Timbro. Det kan mycket väl vara en underskattning av kostnaden. Det enda sättet att undvika att så mycket pengar slösas bort är att avbryta utbyggnaden av vindkraft, och det helst så snabbt som möjligt. Vindkraft kan aldrig bli lönsamt, lika lite som väderkvarnar kunde vara lönsamma längre när kvarnar gick att driva med ångmaskiner. Dåtidens vindkraft, väderkvarnarna, avvecklades inte för att 1800-talets människor var dumma i huvudet, utan tvärtom för att de var kloka och inte ville fortsätta med ett energislag som inte duger och bara är användbart när inga andra finns tillgängliga.

Det är naturligtvis skattebetalarna som får stå för vindkraftens stora kostnader. Endera direkt, genom att skattemedel går till vindkraft. Eller också som elkonsumenter, vilket alla skattebetalare lär vara i dagens Sverige. Och förmodligen blir det en kombination av de två. Vindkraften får betalas både över skatten och över elräkningen.

De kommuner och landsting som äger andelar i vindkraftverk har än så länge befrielse från energiskatt. Vilket bland annat innebär att kommuner och landsting i dagens läge är i stort sett de enda som investerar i den säkra förlustbranschen vindkraft. Den skattebefrielsen innebär naturligtvis att staten får in mindre pengar från energiskatt. Det blir som ett statlig bidrag till landsting och kommuner. Ett bidrag som används för att förstöra naturen, döda fåglar och fladdermöss och bygga ut ett dyrt och ineffektivt energislag.

Tänk om någon skulle föreslå att landsting och kommuner direkt fick bidrag för att döda fåglar och fladdermöss, till exempel genom att fånga dem i fällor eller skjuta dem? Hur troligt är det att ett sådant förslag skulle gå igenom? Hur mycket skrik skulle inte komma från den så kallade miljörörelsen?

Gå omvägen över vindkraft för att ordna dödandet av flygande djur går däremot bra, tydligen. Den så kallade miljörörelsen stödjer då dödandet, trots att det finns energislag som knappt dödar några djur alls.

Förnybar och miljövänlig är vindkraften definitivt inte. Bara för att vinden är förnybar (på tidsskalor kortare än miljarder år), är inte vindkraften miljövänlig. Ett vindkraftverk består av stål, betong, koppar, glasfiber, kompositmaterial och ofta den sällsynta jordartsmetallen neodym. Neodym är i och för sig inte helt nödvändigt, men eftersom det har en extremt hög magnetisk förmåga per viktenhet, håller det nere vikten på vindkraftverket att använda neodym i generatorns magnet.

Det blir verkligen inga små mängder material som går åt i vindkraftverk. Eftersom varje vindkraftverk producerar ganska lite och sällan, behövs det till exempel flera hundra vindkraftverk för att producera lika mycket el som en kärnreaktor. Då går det också åt mycket mer material än vad som behövs för att konstruera kärnreaktorn.

Stål, betong, koppar, glasfiber och neodym är som bekant(?) inga förnybara material. Det är till och med svårt att återvinna allt, när vindkraftverket en gång skrotas. Det blir mindre byggavfall av att riva en kärnreaktor än att riva de vindkraftverk som kan producera lika mycket el som den. Det finns mindre att återvinna, men det är ju bra, eftersom mindre mängd material användes från början.

Visserligen finns radioaktiva ämnen i kärnreaktorn. Helt fri från radioaktivitet är inte heller vindkraft. På grunda av liknande kemiska egenskaper, brukar neodym återfinnas tillsammans med torium och uran i jordskorpan. Vilket betyder att den gruvbrytning som behövs för att hålla nere vikten på vindkraftverk orsakar radioaktivt gruvavfall, precis som uranbrytning! Miljöflummarna talar och skriver aldrig om det. De fattar väl det inte ens?

Ekström påstår att priset på vindkraftverk har minskat med 30 % de senaste åren. Miljöflummare hävdar ofta att priserna på vindkraftverk sjunker, men ger aldrig några belägg för det. Helt omöjligt är det inte att det stämmer. I en bransch där tillverkarna har svårt att få lönsamhet, är det möjligt att de sänker priserna för att försöka vinna marknadsandelar. Vilket också gör att chansen att få lönsamhet blir ännu mindre.

Å andra sidan blir vindkraftverken bara större och större, vilket verkar vara den enda utveckling som sker med vindkraften. Då innehåller de mer material, blir dyrare att tillverka och borde kosta mer. Kanske menar Ekström att priset per producerad kWh har minskat med 30 %? För större verk har högre effekt, och kanske lite högre kapacitetsfaktor, och kan producera mera. Kostnaden för att konstruera ett vindkraftverk borde inte öka lika snabbt som storleken, när den storleken ökar.

Det finns ändå inte en möjlighet att vindkraft någonsin kan bli ett acceptabelt energislag eller lönsam utan subventioner. För samhället som helhet, är och förblir den en förlustaffär. Dessutom en förlustaffär med stor miljöpåverkan. Utbyggnaden borde stoppas snarast. Det är inte miljövänlig och billig kärnkraft som bör avvecklas, utan miljöförstörande och dyr vindkraft!

Lämna kommentar

Nej, naturligtvis inte!

Johan Rockström har fått ett debattinlägg publicerat på Svenska Dagbladets debattsida. Ska jag sammanfatta det han skriver i ett ord, blir det: Svammel! Eftersom det är svammel som kan lura en del, finns det anledning att ta upp felaktigheterna i mer detalj.

Först noterar jag att debattredaktionen inte tillåter kommentarer, vilket är naturligt. Läsare som är kunnigare än Rockström, vilket säkert är de flesta, hade sågat inlägget jäms med fotknölarna. Det undviks genom att inte tillåta kommentarer.

I Rockströms fantasivärld förekommer tydligen allt snabbare miljöförändringar. Något vi vanliga dödliga, utan tillgång till de speciella glasögon som behövs, har lyckats undgå att märka.

Vem är den största auktoriteten på skogsbränder: Naturvårdsverket eller Rockström? Rockström, och flera andra miljöflummare, hävdar ju att skogsbranden i Västmanland är en exceptionell händelse, skapad av klimatförändringar. Den är den värsta i modern svensk historia, hävdas det. Vilket säkert kan stämma.

Frågan är när modern svensk historia startar? Förmodligen för mindre än 150 år sedan. Titta bara på vad Naturvårdsverket skriver om skogsbränder och -bränningar, i en länk jag snabbt hittade tack vare en kommentar på Klimatupplysningen.

Mer än 60 gånger så mycket svensk skog brann varje år för 150 år sedan jämfört med idag. Sedan satsades det stort på att släcka och begränsa skogsbränder innan de  hade hunnit sluka stora arealer. Ett citat från rapportens sammanfattning: ”Att det nästan slutat brinna är en av de stora ekologiska förändringarna i skogen under 1900-talet.” Det extrema är alltså inte att det brinner mycket i skogen, utan att det brinner väldigt lite! Så lite, att man har börjat med att bränna skog under någorlunda kontrollerade former, för att gynna arter som har missgynnats med de senaste 150 årens insatser mot skogsbränder.

Vem tror du har rätt: Naturvårdsverket eller Rockström?

Skogsbranden i Västmanland har jag skrivit om tidigare, och bland annat konstaterat att det inte finns någon ökning av antalet skogsbränder i Sverige per år sedan 1950-talet. Sedan 1850-talet borde det i stället ha skett en kraftig minskning av antalet skogsbränder per år.

Rockström hävdar att vi aldrig tidigare har observerat nederbördsmängder på nästan 100 mm. Om han menar per dygn eller något annat framgår inte. Avläsningar av nederbördsmängder skedde i alla fall tidigare vanligen var fjärde eller sjätte timme och brukade rapporteras som nederbördsmängd per dygn. Jag förmodar att han menar 100 mm/dygn.

Enligt SMHI, i en länk som jag också lätt hittade tack vare en kommentar på Klimatupplysningen, kom det 198 mm nederbörd på ett dygn i Fagerheden 28 juli 1997. Stationer som inte är SMHI:s officiella har till och med uppmätt en dygnsnederbörd på över 200 mm. Även SMHI:s officiella statistik visar ändå att vi visst har observerat mer än 100 mm på ett dygn tidigare.

Vem tror du har rätt: SMHI eller Rockström?

Skyfallet i Malmö har jag skrivit om tidigare. Det verkar helt enkelt inte finnas någon trend mot att skyfall blir vanligare i Malmö Den klimatförändring som Rockström och andra klimathotstroende vill skylla på existerar inte.

I lokaltidningen läste jag för övrigt en meteorolog kommentera skyfallet med att närliggande Lund bara hade ett normalt regnväder (8 mm). Det är uppenbart för alla som vill låta sina åsikter styras av fakta, att skyfall och översvämningarna i Malmö var ett högst lokalt, extremt och enstaka fenomen, inte resultatet av någon klimatförändring. Men klimathotstroende brukar inte låta sina åsikter styras av fakta.

Rockström tar dessutom översvämningar i Storbritannien och torka i Kalifornien som påstådda bevis för sina teser. Världens mest välbesökta klimatblogg, Watts Up With That, har skrivit om bägge.

När det gäller översvämningar i Storbritannien, berättas där till exempel om en studie som visar att ökande skador av översvämningar beror på urbanisering och befolkningsökning, och alltså inte på klimatförändringar.

I ett annat inlägg där, rapporteras om en studie som visar på rakt en klimatförändring i rakt motsatt riktning: Mot färre skyfall.

I ett tredje inlägg, påpekas att översvämningarna i Somerset blev så omfattande på grund av misskötsel av kanaler och vattendrag. Många har till exempel inte muddrats på länge, som de borde om de ska fungera för att föra bort extra vatten från skyfall.

Så visst har en rad översvämningsskador i Storbritannien mänskliga orsaker, men ingenting tyder på att det är utsläpp av växthusgaser som ligger bakom. Ansvaret ligger betydligt mer lokalt.

När det gäller torka i Kalifornien och resten av västra USA, visar rekonstruktioner från indikatorer som trädringar att 1900-talet var ovanligt blött där. Eventuellt är klimatet där på väg mot ett normalare och torrare läge. Den som hävdar att just torka nu beror på utsläpp av växthusgaser, får ta och komma med en bra förklaring till varför det var ännu mer torka för ungefär 800-1200 år sedan.

Inbördeskriget i Syrien och den påstådda torkan som föregick utbrottet, har jag tagit upp tidigare. Visst verkar det generellt ha blivit torrare i Syrien, men förändringen inträffade för länge sedan. Inga märkbara förändringar har skett de senaste årtiondena. Snarare är det en ökning av befolkning och konstbevattning som har lett till problem med vattenbrist i Syrien.

När det gäller fosfor, var det mycket riktigt en pristopp 2008-9. Sedan dess har priset fallit igen, men inte till lika nivå som innan toppen. Vad detta skulle ha med miljö- eller klimatförändringar att göra, begriper jag inte alls. Det är kanske ett led i försöken att bevisa att vi använder för mycket ändliga resurser?

Vad gäller matpriser, var det toppar 2008 och 2011. Den senaste verkar pågå fortfarande.

Jag vet inte om priserna från Index Mundi är korrigerade för inflation eller inte. Det spelar stor roll. En ökning av okorrigerade priser de senaste årtiondena kan förvandlas till en nedgång om de korrigeras för inflation.

Rockström hittar enorma följder av vad han påstår är 0,85 graders global uppvärmning. Andra källor brukar ange att uppvärmningen sedan mitten av 1800-talet är 0,7-0,8 grader. En svensk som verkligen är klimatexpert, till skillnad mot Rockström, är Lennart Bengtsson. Han har bland annat uttalat att uppvärmningen är för liten att märkas för vanliga människor. Den upptäcks endast genom att forskare har räknat ut den. Vidare hävdar han att verkliga problem med uppvärmningen kommer först i slutet av detta århundrade. Medan Rockström alltså ser enorma problem redan nu.

Alla verkliga klimatexperter vet dessutom att den globala uppvärmningen har hamnat i vad de kallar hiatus. En paus, alltså, men användandet av det ordet förutsätter att uppvärmningen kommer att ta fart igen. Om det nu är så att utsläpp av växthusgaser bara har liten påverkan på klimatet, kan det mycket väl bli en lång period av avkylning i stället.

Alla experter anser att nederbörden i Australien främst styrs av ENSO, alltså förekomsten av El Niño och La Niña, inte av växthusgaser. Bevis saknas dessutom för att mycket skogsbränder i Ryssland skulle har berott på några klimatförändringar.

För övrigt tycks inte exporten av sädesslag från Australien ha varit ovanligt liten 2008-9, utan högre än åren före. Om exporten stoppades, var det nog efter att mycket redan hade exporterats.

Det är hög tid att svenska makthavare slutar att bry sig om Rockströms svammel. Svenska tidningars debattredaktörer borde dessutom fundera över om svamlet behöver publiceras på deras debattsidor. Rockström är nämligen inte alls någon klimat- och miljöexpert! Det enda han verkar vara bra på är att göra reklam för sig själv och få sig att framstå som något han inte är.

Lämna kommentar

Tänker de någonsin?

I debatten om huruvida AP-fondernas pengar ska slösas bort på ”gröna” investeringar eller inte, har slutrepliken nu kommit, från de tre miljöpartisterna Åsa Romson, Isabella Lövin och Maria Wetterstrand. En replik som får mig att undra om miljöpartister någonsin använder hjärnan till att tänka med?

Tyskland har beslutat att avveckla kärnkraften och satsa på subventionerad utbyggnad av vindkraft och solel. Det sistnämnda innebär dessutom att det krävs en stor utbyggnad av reglerkraft, som i Tyskland främst är kolkraft. På grund av att så mycket effekt byggs ut, blir det ibland ett kraftigt elöverskott. Detta måste exporteras, eller dumpas kanske är ett bättre ord, till grannländer. Tysklands export av el ökar, på grund av en energipolitik som i grunden är misslyckad. Det vore bättre att Tyskland satsade på energislag som producerar kontinuerligt och därmed hade mindre behov av import och export.

Detta låtsas de tre miljöpartisterna inte fatta. De skriver att Tyskland har ett överskott av el som exporteras. Vilket är sant sett till genomsnittet över året. Vid varje tidpunkt kan Tyskland ha ett underskott, och behöva import, eller ha ett överskott som behöver dumpas till grannländer. Med mycket sol och vind blir kasten mellan dessa två tillstånd stora och sker ofta. Den stora exporten är inte ett tecken på att Tyskland är på rätt väg utan ett tecken på stora problem!

Med ökande kostnader för el, har tyskarna inte råd att använda lika mycket el som tidigare. Detta blir i miljöpartisternas ögon tydligen en frivillig minskning av elförbrukningen och något att jubla över.

Det är befogat att undra hur många extra dödsfall de ökande kostnaderna för elen i Tyskland har orsakat? El räddar ju liv, inte bara genom att användas till apparater på sjukhus. Eldrivna kylar och frysar håller maten fräsch längre så att risken för matförgiftningar minskar. Elektriska ljus i stället för fotogenlampor eller stearinljus minskar risken för  brand. Utomhusbelysning gör att folk känner sig tryggare och gör det till exempel lite svårare för brottslingar.

Här är en tabell från den tyska statistikbyrån:

Gross electricity production in Germany from 2011 to 2013
Energy sources 2011 2012 20131
Billion kWh % Billion kWh % Billion kWh %
Provisional data.

Production in run-of-river power plants and storage power plants as well as
production from natural inflow in pumped storage power plants.

Only production from biogenic share of household waste (about 50 %).
Source: Arbeitsgruppe Energiebilanzen (AGEB).

Gross electricity production, total 613.1 100 629.8 100 631.4 100
Lignite 150.1 24.5 160.7 25.5 161.0 25.5
Nuclear energy 108.0 17.6 99.5 15.8 97.3 15.4
Hard coal 112.4 18.3 116.4 18.5 122.2 19.4
Natural gas 86.1 14.0 76.4 12.1 66.7 10.6
Mineral oil products 7.2 1.2 7.6 1.2 6.6 1.0
Renewable energy sources 123.8 20.2 143.5 22.8 152.0 24.1
Wind power 48.9 8.0 50.7 8.1 53.4 8.5
Water power2 17.7 2.9 21.8 3.5 20.8 3.3
Biomass energy 32.8 5.3 39.7 6.3 42.5 6.7
Photovoltaic energy 19.6 3.2 26.4 4.2 30.0 4.8
Household waste3 4.8 0.8 5.0 0.8 5.2 0.8
Other energy sources 25.6 4.2 25.7 4.1 25.6 4.0

Kärnkraften har än så länge minskat lite. Den totala elproduktionen har ökat med 3 %, samtidigt som elförbrukningen har minskat, enligt miljöpartisterna. Produktionen från så kallade förnybara energislag har ökat mer än vad kärnkraftsproduktionen har minskat, precis som miljöpartisterna hävdar. Det beror på Tyskland måste bygga upp mer effekt än vad som egentligen behövs, eftersom sol och vind nästan aldrig producerar för fullt. Vilket miljöpartisterna inte vill berätta eller kanske inte ens fattar.

Vi ser också att användandet av brunkol (lignite) och stenkol (hard coal) har ökat kraftigt, medan produktionen från gaskraftverk har minskat. Det sistnämnda beror på att gaskraftverk har högre kostnader än kolkraftverk i Tyskland och behöver producera nästan hela tiden för att kunna gå med vinst. Med mycket opålitlig sol och vind i energisystemet, måste gaskraftverken snabbstängas gång på gång och lönsamheten försvinner. Vilket bara gör situationen ännu värre för Tyskland, eftersom gaskraftverk egentligen är bättre som reglerkraft än kolkraftverk.

2013 var produktion från gas- och kolkraftverk i Tyskland totalt 349,9 miljarder kWh. 2011 var den totala produktionen från dessa tre energislag (kol är ju två olika) 348,6 miljarder kWh. Bara en liten total ökning, alltså, men dessutom med en allt större andel av kol och en allt mindre andel naturgas. Vilket leder till ökande koldioxidutsläpp, eftersom förbränning av kol ger högre utsläpp än förbränning av naturgas för en given mängd användbar energi ut.

Om sol och vind hade fungerat som elproducenter, skulle Tysklands användande av kol och gas ha minskat i stort sett lika mycket som ”förnybart” hade byggts ut. I stället har produktionen från bägge ökat. Miljöflummarna kan eller vill visst inte dra korrekta slutsatser från det.

Det är inte Vattenfall som gör sig allt mer beroende av kol. Det är Tyskland. När svenska miljöflummare vill skylla fler kolgruvor och kolkraftverk i Tyskland på Vattenfall, visar det bara deras oförmåga eller ovilja att tänka. De borde i stället skylla på de tyska politikerna, som med beslutet att avveckla kärnkraften har gjort Tyskland mer beroende av kolkraft.

Svenska miljöpartister är inte de enda miljöflummare som inte tycks kunna skilja Vattenfall från Tyskland. En tysk dito, Ska Keller, har skrivit ett debattinlägg och kräver att Vattenfall slutar med kolbrytning i Tyskland.

Det är fullt möjligt för Vattenfall att sluta med sådant, men då kommer något annat bolag att ta över. Det är föga troligt att tyska makthavare går med på att kolgruvor helt enkelt stängs, när kolet faktiskt behövs i elproduktionen.

För att Tyskland ska minska behovet av kolkraft, behövs att beslutet att avveckla kärnkraften i landet upphävs och att nya kärnkraftverk byggs för att ersätta kolkraftverk.

Riktiga människo- och miljövänner skulle applådera en sådant beslut. När miljöpartister applåderar beslut som innebär motsatsen, visar de bara vad de egentligen har för syn på människor och miljö.

Lämna kommentar

Nej, det har ni inte!

De centerpartistiska ministrarna Annie Löf och Lena Ek hävdar nu att alliansregeringen har gjort mer för klimatet än vad den tidigare socialdemokratiska regeringen, stödd av Miljöpartiet, gjorde. Där har de fel. Ingen av regeringarna har gjort något märkbart för klimatet. Ingen svensk regering kan göra något märkbart för klimatet. I alla fall inte genom inrikespolitik.

Även om klimatkänsligheten, mot alla odds, skulle vara hög, är Sveriges utsläpp för små för att ha någon mät- och märkbar påverkan på världens klimat. Det spelar ingen roll om Sverige helt slutar att släppa ut växthusgaser. Det kommer ändå inte att märkas.

Klimataktivister har börjat att håna ett sådant resonemang. Dela upp världens befolkning i grupper om nio miljoner i varje, så har varje grupp en försumbar påverkan på klimatet och ingen behöver göra något, är den typ av argument jag har sett.

Det är inte sant, om vi ser till regionalt klimat. Nio miljoner fattiga som hugger ned skog för att använda träden som bränsle, har en märkbar påverkan på det regionala klimatet. När skogen försvinner och ersätts med annat, ändras albedot, markens reflektionsförmåga. Vilket är viktigt för hur mycket av solstrålningen som används för att värma marken. Röken och föroreningarna från eldandet kan både skymma solljus och hindra en del av värmestrålningen från marken.

Nio miljoner människor som får sin energi från kärnkraft har mindre påverkan på hälsa, miljö och klimat än nio miljoner som får sin energi från kombinationen kolkraft+sol+vind. Någon kombination bara sol+vind existerar inte för dem som vill ha värme och el dygnet runt och året runt.

Vilken niomiljonersgrupp som helst har kanske försumbar påverkan på global miljö och globalt klimat, men definitivt inte på regional miljö, regionalt klimat och människors hälsa!

Klimataktivister brukar hävda att Sveriges utsläpp av växthusgaser egentligen har ökat, om vi tar med de utsläpp som import av varor ger upphov till. Vi kan se att ministrarna inte håller med. De hävdar i stället att Sveriges utsläpp har minskat.

Det är över huvud taget ett märkligt resonemang av klimataktivisterna att hävda att utsläppen som orsakas av den produktion av varor som Sverige importerar ska anses ha skett i Sverige. Det är som om de menar att den produktionen inte ger några fördelar alls till de länder som exporterar det som Sverige importerar. Hur troligt är det? Åtminstone lite nytta borde det väl finnas, som skatteintäkter från anställda och företag?

Det är inte Vattenfalls fel att Tyskland använder kolkraft och bygger ut den. Det är de tyska politikernas fel. De har beslutat att avveckla kärnkraften och i praktiken betyder det ersätta den med kolkraft, oavsett hur mycket de pratar om ”förnybar energi”. Miljöpartister fattar inte det. Eller fattar, men låtsas inte fatta. Inte heller centerpartister ger ett intryck av att fatta.

De två ministrarnas inlägg är del av en trend som vi har sett den senaste tiden: Politiker från andra partier har insett att det kan vara en bra idé att kritisera Miljöpartiets verklighetsfrånvända, miljöskadliga och människofientliga förslag. Frågan är om det är för sent för att ha någon betydelse?

Helt har centerpartisterna inte släppt tanken på att vara en värre kopia av Miljöpartiet. Det ser vi till exempel i att de skryter(!) om ha bidragit till utbyggnaden av vindkraft. En parti med en riktig verklighetsbild hade naturligtvis skämts över att ha bidragit till det. Ett partis som bryr sig om miljön skulle vara ståndaktiga motståndare till att vindkraftverk sätts upp. Tyvärr verkar det inte finnas några sådana partier. I alla fall inte i riksdagen.

Lämna kommentar

Svara ja!

I Stefan Löfven verkar Socialdemokraterna ha fått sin svagaste ledare någonsin. Han verkar vara en vindflöjel som helt låter sig styras av de övriga med makt i partiet, i stället för att peka ut vilken väg han vill att det ska gå.

Ett bra exempel är kärnkraften. Som fackordförande uttalade han sig positivt om en fortsättning för svensk kärnkraft. Bland annat finns en skrivelse från IF Metall från tiden när Löfven fortfarande var ordförande för det förbundet. Där påstås han ha sagt ”Kärnkraften är en del av svensk elförsörjning och jag tror den kommer vara det under överskådlig tid. Jag har svårt att se att den tas bort och ersätts”.

Nu, som partiordförande, vågar han inte ens svara ja eller nej på frågan om svenska kärnreaktorer ska stängas under nästa mandatperiod. Han vet att det finns opinion både för och emot kärnkraft i partiet, vilket har lett till ett kompromissbeslut vid en partikongress om att kärnkraften ska avvecklas så snart det är möjligt. Han vet att svensk industri behöver elen från kärnkraft och han vet att den tilltänkta samarbetspartnern Miljöpartiet är fanatiska motståndare till kärnkraft. Allt det gör att han inte vågar ha en egen, officiell åsikt.

Jag tycker att han borde ta ställning och ta ställning för. Han borde fortfarande inse att kärnkraften behövs och att det knappast är möjligt att avveckla den före 2100. Han borde begripa att gamla reaktorer i Sverige borde ersättas med nya och moderna. Han får ta kritiken från kärnkraftshatarna i partiet och säga till miljöpartisterna att om de håller fast vid dogmen om en snabb kärnkraftsavveckling är de inte välkomna i ett regeringssamarbete.

Det finns andra som tycker att Löfven borde ta ställning, oavsett om det är ja eller nej till kärnkraft. En är Michael Karnefors, som påstår sig representera ett nätverk som kallas Nuclear Power Yes Please.

Detta nätverks namn tyder på att medlemmarna vill att Löfven ska säga ja till en modernisering av svensk kärnkraft. Men även ett nej är bättre än ständigt velande. Då vet vi vad som gäller, och ställer in oss på att försöka leva med bara 60 % så mycket el som de senaste årtiondena. Industrier som kan flyttar verksamheten utomlands, till länder med en energipolitik som går ut på att bygga ut säkra, billiga och pålitliga energislag. Andra industrier får stänga, för att de inte längre kan få tillräckliga garantier för elleveranser till någorlunda lågt pris och utan alltför många strömavbrott. Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger.

Hur har Socialdemokraterna ens fått idén att kanske bilda regering med ett parti som till stora delar står för raka motsatsen?

Socialdemokraterna insåg för länge sedan att välstånd byggs av företag, som behöver bra villkor och låga energikostnader. Företag ska å andra sidan ta väl hand om sina anställda, och utifall de inte vill, har S drivit igenom lagstiftning som ska tvinga dem. Landets välstånd kräver att många arbetar, tjänar pengar och betalar skatt., att människor känner sig trygga och behövda men också bidrar till andra välfärd.

MP står delvis för raka motsatsen. Kärnkraften ska avvecklas och intermittenta energislag som inte duger ska byggas ut i stället. Följden kan inte bli annat än att strömavbrotten blir vanligare och elpriserna rejält högre. Sol och vind klarar sig ju inte utan subventioner, och det blir dyrt. För att undvika alltför många strömavbrott, behöver dessutom reglerkraft för sol och vind byggas ut. Vattenkraften klarar nästan inte mer, och dessutom verkar det som om MP vill stänga ner en del av den också. Då ska det byggas nya kolkraftverk, eller vad miljöpartisterna nu har tänkt sig ska vara reglerkraft till den sol och vind de propagerar för, trots att de borde begripa att de är de två sämsta energislagen som finns.

MP vill dessutom mer eller mindre att folk ska arbeta bara om de vill. De ska få ta friår och ägna sig åt annat än arbetet ett helt år. Folk ska visst bara tänka på sig själva och inte på att bidra till andras välfärd? Normalarbetstiden ska minskas till 75 % av vad den är idag. Vilket leder till att företag och kommuner endera måste anställa fler människor för att få lika mycket gjort som tidigare, att de anställda måste hinna med mer under sin arbetstid, eller att mindre blir gjort än tidigare. Ingetdera är bra för välstånd och välfärd. Och knappast för människors hälsa heller, om de måste stressa mer på jobbet för att få (nästan) lika mycket gjort på kortare tid.

Välstånd och välfärd vill MP faktiskt inte ha alls, eftersom partimedlemmarna nu har bestämt att partiet ska vara motståndare till ekonomisk tillväxt. Utan ekonomisk tillväxt minskar välstånd och välfärd. Miljöpartister kanske tror att välstånd och välfärd ligger kvar på samma nivå och det bara behöver omfördelas lite mellan människor utan ekonomisk tillväxt. Då har de inte tänkt på befolkningsökningen. Utan tillväxt i den totala ekonomin, ska samma kaka räcka till allt fler, vilket naturligtvis innebär att alla, i genomsnitt, får klara sig med ständigt mindre bitar.

Hur ska för övrigt ekonomisk tillväxt kunna förhindras? När ny teknik gör att människor hinner med mer på mindre tid, ökar den totala ekonomin. När människor strävar efter ett bättre liv för sig själva och sina närmaste, gör de saker som ”riskerar” att orsaka ekonomisk tillväxt. Ska sådant förbjudas, eller? Hur ska det gå till i en demokrati? Sådana beslut blir så impopulära att de partier som genomför dem kommer att förlora stort i nästa val. Ska fria val avskaffas?

Jag påstod alldeles nyss att ny teknik gör att människor kan göra mer på mindre tid. Det gäller dock inte alla jobb. Vissa jobb har knappt sett någon teknisk utveckling alls. De jobb som har haft sådan utveckling har för det mesta inte sett någonting i närheten av att kunna hinna med lika mycket på bara 75 % av tiden. Ny teknik lär inte kunna hjälpa till att ordna till så pass mycket kortare arbetstid. Dessutom verkar inte miljöpartister direkt gilla ny teknik. De hatar ju både kärnkraft och genteknik, som är rätt nya tekniker.

MP är den sämsta tänkbara samarbetspartnern för S. De två partierna har nästan ingenting gemensamt. I alla fall hade de inte det tidigare. Men kanske finns så många miljöflummare numera i Socialdemokraterna att partiet håller på att bli ett storebror-MP?

De väljare som vill ha fortsatt välfärd och mer välstånd, ska i alla fall inte rösta på MP. Frågan är om det då ens går att rösta på S?

Med Miljöpartiet i en regering, kommer barn och barnbarn verkligen inte att ha någon ljus framtid i Sverige. Tänk på det när du röstar!

Lämna kommentar

Sista chansen för de klimathotstroende

Tiden börjar att rinna ut för de klimathotstroende. Klimatet har vägrat att ”samarbeta” och den globala uppvärmningen har stannat upp i stället för att accelerera. Allt fler klimatforskare vägrar också att samarbeta, och påpekar i stället vad riktiga data från den riktiga världen säger. Samt att klimatmodellerna misslyckas med i stort sett allt. Utan resultaten från klimatmodeller finns inget klimathot. Och ingen anledning att drastiskt ändra livsstil och energisystem.

De klimathotstroende inser också att tiden håller på att rinna ut. Sista chansen att använda ett påstått klimathot, för att ställa om världen till vad som verkar vara socialism och planekonomi, är snart borta.

För den som inte begriper det, så har socialism och planekonomi totalt misslyckats i alla länder där de har prövats.

Det är för att tiden håller på att rinna ut för klimathotstron som vi ser inlägg som det i Aftonbladet idag, av Beatrice Rindevall och Elias Rosell. De hävdar att det är sista chansen. Innerst inne vet de att det är sista chansen för klimathotstron. Men de försöker påstå att det är sista chansen att rädda klimatet, fast de innerst inne vet att klimatet inte behöver räddas.

Jag begriper inte varför de skriver en massa dumheter. Lever de i en fantasivärld, eller chansar de, drar till med skrönor och hoppas inte bli kollade?

Världen blir sedan en tid inte varmare längre. Inom felmarginalen är trenden noll. Felmarginalen är antagligen ungefär 0,05 grader/årtionde. Alltså är det möjligt att vi har en liten och omätbar uppvärmning, men också möjligt att vi har haft en liten och omätbar avkylning.

Hur kan detta faktum gå ihop med påståendet att tvågradersmålet kommer att passeras 2036, om 22 år? Visserligen är nollpunkten för detta tvågradersmål någon ospecificerad tidpunkt före industrialismens början, men det brukar anses att den globala uppvärmningen sedan dess har varit högst 0,8 grader. Alltså behöver vi 1,2 graders uppvärmning på 22 år, vilket blir mer än 0,5 grader/årtionde. Vilket blir ungefär 10 gånger snabbare än den övre gränsen för vad som kan ha skett de senaste 8-18 åren.

Hur är det tänkt att uppvärmningen ska öka från i stort sett noll till drygt 0,5 grader/årtionde? Snabbt måste det gå också, för varje månad med fortsatt utebliven uppvärmning innebär att uppvärmningstrenden måste bli ännu större för att kunna öka på världens medeltemperatur med ytterligare minst 1,2 grader fram till 2036.

Fast kanske är det en felskrivning och det ska vara 2063? Då behövs ”bara” ungefär 0,25 grader/årtionde. Visserligen svårt, men kanske inte omöjligt. Om det egentligen skulle stå 2136 blir det ännu mera möjligt.

Vad skulle kunna få världen att bli 0,25-0,5 grader varmare per årtionde? Om koldioxidutsläpp kunde det, skulle vi redan ha sett det. Vi skulle se det nu. I och för sig skulle det kunna tänkas att olika faktorer samverkar för att ge en snabb uppvärmning.

Den längsta temperaturserien kommer från Hadley Center och CRU och kallas HadCRUT. Den senaste versionen är 4. Under de drygt 160 år för vilken den har data, har medeltrenden under 15 års tid sällan varit över 0,5 grader/årtionde. Lite oftare har den varit över 0,25 grader/årtionde, men för det mesta har den varit lägre än så. Det är alltså ovanligt att ha så pass snabb global uppvärmning som 0,25 grader/årtionde, ännu ovanligare med det dubbla, och dessa tillfällen har alltid varat bara en kort tid. Vilket i sig tyder på att det krävs flera samverkande faktorer för att få till så pass snabb uppvärmning och att den samverkan aldrig varar särskilt länge.

Koldioxidutsläpp enbart kan inte värma världen så snabbt som 0,5 grader/årtionde och det är tveksamt om de klarar ens 0,25 grader/årtionde. Varje förutsägelse om att tvågradersmålet ska passeras före 2060-talet är inte alls trovärdigt. Det är tveksamt om detta tvågradersmål ens kan passeras före 2100.

Nyligen läste jag i någon eller några svenska tidningar att antalet flyktingar i världen nu är strax över 50 miljoner. Går vi utomlands, har till exempel The Guardian skrivit om det och att det är första gången sedan andra världskriget som så många är på flykt.

Enligt Rindevall och Rosell är tydligen 45 av dessa 50 miljoner på flykt undan klimat. Eller snarare undan klimatförändringar? De skriver ju att antalet klimatflyktingar kommer öka från 45 miljoner (nu?) till 250 miljoner 2050. Eller menar de att vi snart kommer att 45 miljoner klimatflyktingar och de kommer att öka ytterligare, till 250 miljoner?

Jag tolkar det i alla fall som att de anser att det finns 45 miljoner klimatflyktingar nu. Vilket bland annat innebär att de anser att de som flyr från Syrien flyr från klimat och inte från inbördeskrig och en diktators styre.

Vissa påstår att inbördeskriget i Syrien startade på grund av en långvarig torka, orsakad av global uppvärmning, orsakad av växthusgasutsläpp. Detta påstående har jag tagit upp tidigare. Det förefaller som politik och för mycket konstbevattning har mer med saken att göra än klimatförändringar. För övrigt, så borde en torka som slår hårt mot Syrien slå hårt också mot grannländer som Israel och Jordanien. Inte har vi sett några nyhetsinslag om hungersnöd och inbördeskrig därifrån. För konflikten mellan Israel och palestinier, främst kring Gazaremsan, kan väl inte klassas som ett inbördeskrig. Och inte startade konflikten på grund av klimatförändringar?

Det är inte ett dugg trovärdigt att hävda att 90 % av de människor som är på flykt i dagens värld är på flykt undan klimat(förändringar). Förmodligen är klimat och klimatförändringar inte av någon betydelse för en enda av dessa flyktingar.

Ett enstaka fall av torka är för övrigt just ett enstaka fall och inte en trend och en klimatförändring.

Livsmedelsproduktionen i världen har mångdubblats de senaste 50 åren. Det gäller även för Afrika. Under samma period har världen blivit varmare. Om uppvärmning leder till mindre livsmedelsproduktion: Varför har det inte märkts hittills? Klimathotstroende kommer ofta med en förutsägelse som är raka motsatsen till vad som har hänt de senaste årtiondena. Vad skulle få relationen att ändras så radikalt?

Om invånarna i samhället Choiseul har tvingats att flytta, tycks världens medier i så fall ha tigit om det. Jag hittar ingenting om att några invånare där har flyttats alls.

Wikipedia skriver om Salomonöarna som bland annat en nation som har problem med jorderosion på grund av skogsavverkning och döende korallrev. Vad jag vet avverkar inte klimatförändringar skog. Däremot människor. När korallrev skadas, beror det väldigt ofta på att människorna som bor i närheten har skadat dem, till exempel genom att använda för mycket koraller som byggmaterial eller genom att fiska för mycket och med fel metoder.

Till skillnad mot många andra små önationer, verkar Salomonöarna bestå av både vulkanöar och korallöar. Korallöar kan i princip inte slukas av stigande hav, vilket jag har påpekat flera gånger tidigare. Vulkanöar skulle kunna slukas av stigande hav, men globalt stiger haven för långsamt för att skapa några större problem.

Vad Rindevall och Rosell menar skulle ha drabbat Choiseul vet jag inte. Klimatförändringarna i den delen av världen borde vara mindre än genomsnittet. Och världshaven kan inte stiga flera gånger snabbare där än i genomsnitt.

Tvågradersmålet förefaller vara på väg att lösa sig självt, i och med att koldioxidens klimatpåverkan tycks vara ganska liten. Drastiska och snabba minskningar av koldioxidutsläppen har hur som helst värre konsekvenser än vad följderna av 2, 3 eller till och med 4 graders global uppvärmning skulle ha.

Ju förr de klimathotstroende förlorar alla möjligheter till ytterligare inflytande på världspolitiken, desto bättre!

Lämna kommentar
css.php