Annons:
 
 

Jag flyttar

Det verkar bara vara mer och mer problem med Metrobloggen. Jag prövar därför att flytta till Nattstad.

Kommentarer inaktiverade för Jag flyttar

En bra trend

I morse råkade jag höra på nyheterna i SR, vilket verkligen inte är vanligt, och hörde att forskare vid SLU har skrivit en debattartikel som ifrågasätter att ekologisk odling. Vilket är en del av den positiva trenden att forskare allt mer ifrågasätter miljöflummet.

De tar upp vad som har framkommit tidigare, men som miljöflummarna vägrar att acceptera. Som att ekologisk odling har lägre produktivitet och inte alls är giftfri. Inte bara människor skapar gifter, utan också till exempel en del av de mikroorganismer som angriper grödor. Avstå från besprutning innebär att kraftigt minska risken att få i sig förmodligen ofarligt små mängder gifter skapade av människor och öka risken att få i sig gifter gjorda av andra organismer.

Sådana inlägg kan naturligtvis inte miljöflummarna låta passera utan kommentarer. De behöver inte ens skriva debattinlägg som är repliker. DN ger utrymme för dem på nyhetsplats.

När forskarna bakom sågningen av ekologisk odling angrips genom referenser till två rapporter, blir jag misstänksam när länkarna inte går till rapporterna i fråga, utan till svenska mediers rapportering om rapporterna. Svenska medier brukar inte rapportera korrekt om miljöflum och kontroverser kring miljöflum. Den första länken leder till en artikel som försöker hävda motbevis där inga egentligen finns. Det väsentliga är inte läckage per hektar, utan per producerad vikt gröda.

Senast jag skrev om ekologisk odling, gav jag bland annat en länk till en rapport från SLU. Författare är Bergström och Kirchmann, två av de forskare som har undertecknat debattartikeln på SvD:s Brännpunkt. I den rapporten konstaterar de att ekologisk odling har lägre läckage av näringsämnen på grund av mindre gödsling och produktivitet. Den påstådda vederläggningen är inte ens en vederläggning. Bergström och Kirchmann håller med om just det som artikeln i Miljöaktuellt påstår att de har fel om. Det är sådant där som kallas att bygga upp en halmgubbe och angripa den, i stället för att direkt ta sig an motståndarna och deras argument.

Jag finner det osannolikt att en seriös rapport av seriösa utvärderare skulle använda ordvalet ”arroganta besserwissrar”. Står det verkligen så, är det nog inte seriös kritik, utan personangrepp i en rapport skriven av miljöflummare.

DN har dessutom kommenterat på ledarsidan, med rubriken att ”Ekologisk odling behövs – också”. Visst kan den behövas, som en liten nisch med dyra livsmedel för folk som vill känna sig rättfärdiga. Ska vi föda en växande befolkning behöver produktionen per hektar öka för att inte orimligt stora arealer ska behöva användas till odling. Med ekologisk odling minskar produktionen per hektar.

DN-ledaren tar upp köttätandet, som ökar i världen och kräver allt större arealer. Däremot tar den inte upp biobränslen, som också ökar och tar upp allt större arealer. Biobränslen är en påstådd dellösning på det påstådda klimathotet. Hur de nu skulle kunna vara det, när produktionen och eldandet av biobränslen leder till koldioxidutsläpp. Det som antagligen spökar är den mystiska uppfattningen att naturen skulle skilja på kol som nyss har befunnit sig i växter och kol som har varit bundet i berggrunden i miljoner år. Naturen har faktiskt ingen möjlighet att avgöra var kolatomen i en koldioxidmolekyl har tillbringat de senaste miljoner åren.

Enligt FAO:s statistik (ett Excel-dokument i länken A4- Land use), ökade andelen betesmark (pasture) i världen ganska lite från 2000 till 2008, från 25,4 till 25,8 % av den totala landytan. Andelen åkermark (arable land) låg  i stort sett stilla. Om en allt större andel av åkermarken används för djurfoder, borde det väl ha behövts en ökning av andelen åkermark? Eller ersätter folk ris, vete, majs och liknande grödor med köttätande?

Enligt FAO:s statistik över antalet djur (samma webbplats som ovan, länken A9 Number of animals : cattle & buffalo and sheep & goat), ökande antalet nötkreatur och bufflar i världen, mätt i tusen huvuden, under perioden 1999-2009 från 1478859 till 1570547, eller med 6 %. Antalet får och getter ökade under samma period från 1794848 till 1939243, eller med 8 %. 1999 passerade antalet människor 6 miljarder och 2009 fanns det 6,8 miljarder, alltså en ökning med 13 %.

Antalet människor ökar snabbare än antalet köttdjur i världen. Köttätandet tycks öka för att människorna blir fler, inte för att varje människa äter mer kött. Är det ökande köttätandet i världen en myt?

Här ovan har jag dock inte räknat med en sak: Ätandet av fågelkött. I Sverige är det framför allt förtäringen av kött från fjäderfän som har ökat de senaste årtiondena. Kanske är det så också i resten av världen? Dessutom har jag inte räknat in svinkött, som trots allt vissa kulturer i världen anser går att äta.

Så dags för en tredje länk på FAO:s webbplats, den leder till nedladdning av ytterligare en Excel-fil genom att klicka, denna gång på A10- Number of animals – pigs and chickens.

Enligt den statistiken ökade under perioden 1999-2009 antalet svin i världen med 5,4 %, från 892592000 till 941212000. Antalet kycklingar ökade med nästan 21 %, från 14410 miljoner till 18555 miljoner. Så det är verkligen kycklingätandet som ökar snabbast, precis som i Sverige, medan annat köttätande ökar långsammare än antalet människor.

Vad jag minns, har jag aldrig sett detta faktum presenterat i några svenska medier. Vi får bara veta att köttätandet i världen ökar, men det nämns inga detaljer. Däremot brukar det insinueras att det är förtärandet av kött från kor och andra nötkreatur som ökar snabbast.

Vad äter då kycklingar? Tja, det äter till exempel grönsaker, och konkurrerar därmed med människor om den födan. De kan äta maskar och insekter, vilket få människor är villiga att göra. Kycklingar kan äta matrester som människor har förkastat, men som naturligtvis inte ska vara för gamla. Kycklingar kan äta det mesta, tydligen, och det är verkligen inte självklart att de behöver konkurrera särskilt mycket med människor om grödor.

DN-ledaren tar också upp bidöden som verkar ha drabbat väldigt många länder i världen. Det är möjligt att konventionellt jordbruk har bidragit, men det kan knappast ha hela skulden. Konventionellt, med maskiner och konstgödsel, jordbruk har trots allt funnits i över 100 år, medan bidöden verkar vara ganska ny. Problemet med ett minskande antal bin behöver lösas på annat sätt än att helt övergå från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Särskilt som den lösningen ensam knappast skulle hjälpa.

Slutligen: Ekologiskt jordbruk var vad jordbrukarna hade att välja på före konstgödseln. Det gick inte särskilt bra. Trots en mycket mindre befolkning än idag, hade det jordbruket svårt att producera tillräckligt. Varför skulle vi frivilligt återgå till den tiden? Vill vi ha massvält i världen?

Dagen avslutade inte så bra. Nyhetssändningar i SVT drar lögnen att elpriserna går ned på grund av utbyggnaden av vindkraft! Låt oss titta på statistiken från Ekonomifakta. Elproduktionen från vindkraft ökade från 0 1990 till 7,2 TWh 2012. Produktionen från kärnkraft minskade från 65,2 till 61,2 TWh, men då stängdes Barsebäcksverkets två reaktorer under perioden. Övriga reaktorer har uppgraderats för att producera mer. Kraftvärme i industri ökade från 2,6 till 6,1 TWh. Övrig kraftvärme från 2,4 till 9,3 TWh. Vattenkraften ökade från 71,4 till 78,4 TWh.

Under 1990-2012 ökade alltså elproduktionen från vindkraft med 7,2 TWh medan  den från andra energislag ökade med totalt 13,4 TWh. Tittar vi på perioden 2000-2012, ökade produktionen från vindkraft med 6,7 TWh och den från övriga energislag med totalt 14 TWh. Då får de rödgröna journalisterna på SVT det till att det är ökningen av elproduktion från vindkraft som har sänkt elpriserna. Varför låta faktakontroll stå i vägen för en bra story? Vad de anser vara en bra story, alltså.

Dessutom är det så att utbyggnaden av vindkraft beror på subventioner. Inte ett enda vindkraftverk skulle förmodligen ha byggts utan subventioner. Vindkraften är bara en kostnad för samhället. De andra energislag skulle ha byggts ut i alla fall. Möjligen med undantag för det där övrig kraftvärme, där det borde ingå kraftvärmeverk eldade med biobränslen, som därmed också får subventioner. Frågan är hur stor del av utbyggnaden där som beror på subventioner?

Hur som helst så ökade produktionen från kärnkraft 2000-2012 med 6,6 TWh, i stort sett lika mycket som ökningen för vindkraft. Detta trots att kärnkraften har straffskatt i stället för subventioner. För rödgröna journalister på SVT är det bara vindkraftsutbyggnaden som har gjort att elpriserna minskat. Att kärnkraften har bidragit med lika mycket ökning kommer de aldrig att berätta. Liksom att elpriserna hade varit ännu lägre UTAN vindkraftsutbyggnaden!

2 Kommentarer

Satsa på modern teknik i stället för föråldrad

Miljöflummarna vill inte veta av att IPCC rekommenderar en utbyggnad av kärnkraft som dellösning på det påstådda klimatproblemet. Vilket jag har konstaterat tidigare. När sju professorer nyligen påpekade att IPCC faktiskt har rekommenderat kärnkraftsutbyggnad, var det naturligtvis ingenting som miljöflummarna kunde låta gå okommenterat. Först ut av dem är centerpartisten Fredrik Federley.

Som så många miljöflummare, tycks han tro att 1500 år gammal vindkraftsteknik är nyare och modernare än 70 år gammal kärnreaktorteknik. Eller begriper han bättre, men låtsas?

Inte kan väl folk inbilla sig att bara för man försöker att använda en uråldrig teknik för något annat blir den ny och modern? Vindkraftverk är fortfarande väderkvarnar vare sig de maler mjöl eller försöker producera el. De är dessutom bättre (eller mindre dåliga) på att mala mjöl. Mala mjöl är inte lika tidskritiskt som producera el.

Det är inte ens nytt att försöka använda väderkvarnar för att producera el. De första försöken gjordes i slutet av 1800-talet. Så inte ens den som tror att väderkvarnar plötsligt blev en helt ny teknik bara för att man försöker använda dem till något annat, kan hävda att vindkraft är modernare än kärnkraft. När de första vindkraftverken sattes upp, var det inte ens känt att det går att splittra atomkärnor!

Fredeley nämner Hinkley Point, vilket verkar vara ett av de kärnkraftverk som planeras i Storbritannien med garanterat elpris. Ett garanterat pris som också kommer att garantera ägarna en rejäl vinst, eftersom kostnaderna för el från kärnkraft ligger betydligt lägre. Det handlar om en rejäl subvention, helt enkelt. Men det är bättre att subventionera ett i dubbel bemärkelse säkert energislag än ett som dödar människor, fåglar och fladdermöss, men nästan aldrig producerar det som behövs när det behövs.

Med referens till en rapport beställd av EU-kommissionen, hävdar Fredeley att vindkraft har lägre kostnader än kärnkraft. Jag förmodar då att han har tittat på figurerna S-7 och 3-15 i rapporten. Vad han verkar ha missat att det står ”Levelised costs at realised full load hours” under figurerna. Det handlar om kostnader när energislagen producerar för fullt. Det största problemet med vindkraft är att den sällan producerar och att när den producera är det sällan för fullt. Då behövs det reglerkraft och kostnaden för den verkar vara lätt  att ”råka glömma” för alla som propagerar för vindkraft. Vid en snabb genomläsning av rapporten, hittar jag ingenstans att kostnaderna för reglerkraft är medräknade i totalkostnaderna.

Vindkraft har en kapacitetsfaktor på 20-30 %. Det är reglerkraften som producerar 70-80 % av ”vindkraftselen”. Utan reglerkraften i ett samhälle beroende av ”vindkraftsel” skulle strömmen inte räcka till det mesta av tiden. Folk skulle få sitta i mörka och utkylda rum och veta att maten i kylar och frysas blir förstörd. Laga mat på elspis skulle för det mesta inte vara att tänka på.

Kärnkraft har en kapacitetsfaktor på 80-90 %, eller mer, såvida det inte handlar om reaktorer som håller på att bli väl gamla. Den behöver väldigt lite reglerkraft. Många stopp är dessutom planerade och kan göras när behovet av el är litet, så att ingen reservkraft behöver sättas in.

Fredeley använder ordet förnybar(a) 5 gånger, inklusive rubriken. Enligt den rubriken, som han i och för sig inte behöver ha valt själv, vill han att vi ska satsa på verkligt förnybara energikällor. Vare sig han har valt rubriken själv eller inte, är den i alla fall en bra sammanfattning av vad han skriver.

Verkligt förnybara energikällor finns inte! Jag har svårt att tänka mig att det någonsin ska gå att producera el på förnybart sätt. Det ska i så fall vara att forskare genom genteknik lyckas skapa växter som använder solljus för att producera el. Vilket det är tveksamt om Fredeley skulle gilla. Eftersom han är en miljöflummare som är klimathotstroende, emot kärnkraft och för vindkraft, är han antagligen emot genteknik också. Fyra kännetecken på miljöflummare är klimathotstro, kärnkraftshat, vindkraftskramande och genteknikhat. Jag väljer ord som tro, hat och kramande just för att det handlar om känslor och inte fakta och sakargument, för dessa miljöflummare.

Vindkraft är inte bara en uråldrig teknik. Det är dessutom en föråldrad teknik, som avvecklades på 1800-talet. Nästan alla väderkvarnar försvann då, eftersom de inte längre kunde konkurrera med kvarnar drivna av ångmaskiner, kvarnar som kunder utföra sin uppgift i princip dygnet runt, oberoende av vindarna. Inte heller de första försöken med vindkraftverk ledde till någonting beständigt. Även i slutet av 1800-talet ville människor har kontinuerlig elektricitet, och inte ström bara när det blåser lagom mycket.

Kärnkraft är däremot ny och modern teknik, med få dödsfall per producerad kWh och stor tillförlitlighet i produktionen. Varje ordentligt gjord analys visar dessutom att den har lägre kostnader än vindkraft. Miljöflummarna må inbilla sig något annat, men inbillning bör inte ligga till grund för energipolitiken!

2 Kommentarer

Läs vidare

IPCC har rekommenderat satsningar på så kallade förnybar energi för att stoppa det påstådda klimathotet. Det har klimataktivister och andra miljöflummare upptäckt. De verkar dock ha slutat att läsa för tidigt. Fortsätter de att läsa den relevanta meningen i IPCC:s senaste rapport, finner det att IPCC anser att det är kombinationen förnybara energislag, energieffektivisering och utbyggnad av kärnkraft som ska lösa problemet med det påstådda klimathotet. Miljöflummarna vill väl inte ens läsa så långt, eftersom deras religions dogmer säger att kärnkraft är något ont som ska väck så fort som möjligt.

Sju professor påpekar i alla fall vad IPCC har skrivit, i ett inlägg på SvD:s debattsida Brännpunkt.

Det är märkligt att sådant ska behövas. De som tror att det finns ett klimathot borde välkomna alla former av lösningar, inklusive energislag som har låga utsläpp av växthusgaser och är tillräckligt tillförlitliga för att kunna ersätta fossila bränslen. Dit hör inte vindkraft och solpaneler, som saknar tillförlitligheten, men däremot kärnkraft.

Jag tror inte på att det finns något klimathot, något klimatproblem som behöver lösas. Så varför skulle jag tycka om en utbyggnad av kärnkraften?

Därför att kärnkraften är det säkraste energislaget, ett av de miljövänligaste och ett av de billigaste. Det är till exempel bra att i så stor utsträckning som möjligt ersätta kolkraft med kärnkraft.

Kolbrytning skördar många dödsoffer varje år, medan dödsoffren för uranbrytning antagligen är få. I alla fall har jag inte i tidningar och på TV sett till några nyheter om dödsolyckor i samband med uranbrytning.

Kolkraftverk har stora utsläpp av många farliga ämnen. Det mesta går i och för sig att rena bort, och så görs också i länder som har råd med det. Att döma av rapporter om farlig smog i kinesiska städer, är Kina inte ett av de länder som anser sig ha råd.

Med kärnkraftverk behövs ingen rening av utsläpp. Det som släpps ut är kylvatten eller vattenånga. Sedan gäller det att se till att inga farliga halter av radioaktivitet släpps ut. Vilket har skett framgångsrikt. Det enda haveri som definitivt ledde till farliga utsläpp av radioaktivitet, i Tjernobyl, skedde i ett samhälle där kollektiv gick före individ, där säkerhetstänkande inte stod särskilt högt på dagordningen inom någon verksamhet, och med en typ av reaktor som  inte finns i Västvärlden.

Kärnkraftshatare brukar alltid rabbla sitt mantra ”Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima” så fort någon påpekar att kärnkraft är säker. De ignorerar då fullständigt att inga farliga halter av radioaktivitet släpptes ut vid haveriet i Harrisburg. Resultatet där blev en förstörd reaktor men inga skadade människor.

I Fukushima skedde utsläpp av radioaktiva ämnen, som kommer att orsaka en del cancerfall. Enligt WHO blir det så liten ökning av antalet cancerfall att det kommer att bli svårt att hitta den i statistiken över cancer. Cancer är ju rätt vanligt även utan kärnkraftshaverier. Även radioaktiva ämnen är rätt vanliga i naturen utan kärnkraftshaverier.

Av de joniserande strålning som människor utsätts för, kommer större delen från naturliga källor. Av det som beror på människor, står medicinsk användning för större delen och kärnkraft och kärnvapen för en ytterst liten del. Det kan vi se i sammanställningar både på Wikipedia och av University of Princeton. För den som inte behöver någon röntgenundersökning, kroppsskanning, strålningsterapi eller dylikt, kommer naturliga källor att var det klart dominerande bidraget till den totala mängd joniserande strålning kroppen utsätts för under ett liv. Det enda som kan ändra på det, är om en människa är oskyddad och utsätts för stora utsläpp av radioaktiva ämnen. Som i Tjernobyl, där brandmän släckte branden i reaktorhärden utan att ha några skyddsdräkter.

Ändå diskuterar kärnkraftshatarna bara utsläpp av radioaktiva ämnen från olyckor med kärnkraft och kärnvapen. Alla naturlig bakgrundsstrålning låtsas de inte alls om. Så okunniga är de knappast, utan det handlar nog om att de vill luras och förvilla. Kärnkraften ska beskrivas som livsfarlig, för att den behöver radioaktiva ämnen, trots att det är farligare att jobba i en flygplansbesättning än på ett kärnkraftverk. Den kosmiska strålningen, som bidrar till bakgrundsstrålningen, kommer utifrån rymden. Nere vid jordytan skyddar atmosfären mot det mesta, men på de höjder där flygplan brukar flyga finns väldigt lite atmosfär.

IPCC nämner inte bara förnybara energislag, energieffektiviseringar och kärnkraft, utan också CCS, infångning och lagring av koldioxiden i stället för att släppa ut den i atmosfären. Det är en teknik som inte har några förutsättningar att lyckas i verkligheten. Dels blir det dyrt. Dels finns inga realistiska möjligheter att transportera de enorma mängder koldioxid som skulle behöva fångas in om det skulle göra någon skillnad.

Det där med transporterna verkar inga anhängare av CCS ha tänkt så mycket på. Eller inte tänkt på det alls. För hur ska koldioxiden transporteras, om det alls går att fånga in den? Det är få kraftverk som är belägna så att det lätt går att borra ledningar ner i marken där kraftverket står och hitta hålrum därnere att lagra koldioxiden i. Ska koldioxiden transporteras längre sträckor, behöver den antagligen kylas och tryckas ihop till vätskeform, vilket kräver mycket energi. Sedan ska enorma mängder av sådan koldioxid transporteras dit där det finns lämpliga hålrum i berggrunden. Vare sig det ska se med rörledningar eller med lastbilar, kommer det att bli väldigt svårt, och förmodligen omöjligt, att lyckas med logistiken.

Allt som IPCC skriver är inte värt att ta på allvar. Just när det gäller en utbyggnad av kärnkraft, borde vi ta till oss det. Eller rättare sagt, borde miljöflummarna ta till sig det. Men det lär inte hända. Miljöflummarna bryr sig bara om sin religions dogmer och inte fakta och verklighet.

Vare sig klimatet förändras eller inte och vare sig vi behöver försöka minska användandet av fossila bränslen, eller inte, är kärnkraft ett bra alternativ bland alla energislag. Ja, antagligen det bästa alternativet vi har tillgängligt nu, och för många årtionden framöver, om vi tar hänsyn till säkerhet, kostnad, miljö och hälsa.

Miljöflummarna bör alltid hållas borta från miljö- och energipolitik. Tyvärr har Stefan Löfven inte insett det. Än.

Kommentarer inaktiverade för Läs vidare

Sista chansen?

Den nya regeringen har suttit i över en månad och som väntat visar sig miljöpartisterna inte dugliga att ha ministerposter. Glädjande nog har vissa ledarskribenter insett det också, och skriver om det. Dessa skribenter hör knappast till de 40 % av svenska journalister som har sympatier för MP, men att det blir lite granskning av miljöpartister är positivt. Kanske kommer en del av journalisterna som stödjer MP att börja tänka om när miljöpartistiska ministrar går från det ena fiaskot till det andra? Precis som många kommunister började tänka om när Muren föll för 25 år sedan?

De klimathotstroende går på som vanligt, i alla fall, och låtsas som att deras tro av verkligheten inte är bevisad att inte vara vetenskap. Mötet i Paris nästa år är nog sista chansen. Inte sista chansen för klimatet, som inte behöver räddas. Men sista chansen för klimatkyrkan att använda det påstådda klimathotet för att ställa om världen. Jag har inte hittat på benämningen klimatkyrkan, men den är väldigt passande. Det handlar ju om en kyrka, med en religiös tro, och som för alla kyrkor går inte tron ihop med vetenskapen.

På Expressens kultursida, undrar Lars Gustavsson varför ingenting händer i klimatfrågan, i en artikel illustrerad med en bild av kyltorn som släpper ut vattenånga.

Det händer ingenting för att ingenting behöver hända. Klimatförändringarna håller sig klart inom variationerna för det naturliga, inga bevis finns för att utsläpp av växthusgaser bidrog till den globala uppvärmningen som har stannat av, och inga behov finns av drastiska klimatåtgärder.

Det som skulle behövas är mer grundforskning, till exempel om vilka faktorer som verkligen bidrar till klimatförändringar och hur stor deras påverkan är. Det mesta av forskningen de senaste årtiondena har gått ut på att mer och mer desperat försöka bevisa att utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid, har en katastrofalt stor klimatpåverkan. Den hypotesen har verkligheten klart motbevisat. När hypotes och verklighet inte stämmer överens, är det praxis inom vetenskapen att överge eller omarbeta hypotesen. Klimatvetenskapen är ett undantag, för där försöker många forskare omarbeta mätdata så att de stämmer bättre med hypotesen. Eller så försöker de hitta bortförklaringar till varför hypotes och verklighet just nu skiljer sig, medan de självsäkert uttalar sig om att snart kommer att vara i fas igen. Som om de någonsin hade varit i fas…

Nog handlar klimatfrågan om moral. Är det moraliskt riktigt att föröda världsekonomin och förutsättningarna för framtida generationer att leva ett bra liv, för att komma till rätta med ett påstått problem vars existens verkar allt mer osannolik för varje månad? De klimathotstroende i klimatkyrkan tycker att det är riktigt. Det tycker inte jag. Jag verkar heller inte vara ensam om att anse det moraliskt förkastligt att välja den vägen.

Professor Schellnhuber är ingen riktig forskare, utan en värsta sortens alarmist. Temperaturdata från verkligheten tyder på att vi inte ens är på väg mot två graders uppvärmning inom en överskådlig framtid, mycket mindre fyra grader. Detta alltså utan några som helst fungerande klimatåtgärder. Kyotoavtalet minskade inte ens ökningstakten av de globala utsläppen, men har kanske genom någon sorts magi haft effekt på den globala medeltemperaturen, vilket jag skrev om häromdagen.

Klimatfrågan borde i första hand handla om vetenskap och inte om politik. Den borde inte vara en höger-/vänsterfråga, utan en fråga om vad vetenskapen anser och hur det eventuellt ska användas för politik. I stället är politiken det totalt dominerande, och vetenskapen hamnar i bästa fall i andra hand och ignoreras i värsta fall.

Att de klimathotstroende i så stor grad återfinns i vänstern är ett tecken på att denna vänster försöker använda det påstådda klimathotet för ett angrepp på industrialism, kapitalism, marknadsekonomi och demokrati. När det inte går att öppet propagera för socialistiska och kommunistiska idéer efter Sovjetimperiets fall, försöker vänstern gå omvägen över ett påstått klimathot. Vi ser ständigt förslag som i praktiken innebär införande av världsregering och planekonomi och avskaffande av kapitalism, marknadsekonomi och demokrati. De klimathotstroende använder i och för sig inte ord som planekonomi och världsregering, men för den som ser bortom slagorden och propagandan står det ändå klart vad som egentligen menas.

En förening för de klimathotstroende kallas Klimataktion, som verkar samla några av de mest fanatiska av de troende. Två av dess företrädare har fått in en debattartikel i Göteborgsposten. Typiskt nog är den också illustrerade av kyltorn som  släpper ut vattenånga.

Tyskland försöker avveckla kärnkraften och blir därmed allt mer beroende av sten- och brunkol. Kolkraft är det billigaste alternativet till kärnkraft i Tyskland. Sol och vind kan absolut inte producera el på ett sätt som är acceptabelt för ett modernt samhälle.

Den som inte begriper varför sol och vind inte kan ersätta andra energislag, rekommenderas att läsa och försöka förstå en utmärkt artikel, av Per Åhlström, på Second Opinion. Tyvärr begriper inte politiker sådant. Drar vi bort de 2-3 riksdagsledamöter som faktiskt begriper något om energi, är de övrigas sammanlagda kunskap förmodligen mindre än den som finns i Åhlströms ena lillfinger. Och så är det dessa okunniga som fattar besluten, med råd från andra okunniga, medan de kunniga inte har någon makt i frågan.

Om Vattenfall verkligen skulle besluta sig för att lägga ned sina kolkraftverk och kolgruvor, som klimataktivisterna vill: Varför skulle tyska makthavare gå med på det? De vet att kolkraften behövs för att ”energieländet” inte ska bli ännu värre. De vet att både kol- och kärnkraft inte kan läggas ned. Det ena går att avveckla och ersätta med det andra, men det går inte att avveckla bägge två utan att samtidigt avveckla Tyskland som industrination och välfärdssamhälle.

Jag tycker att Åhlström skriver mest självklarheter, men tydligen är de inga självklarheter för åtskilliga människor, till exempel de i Klimataktion. Jag räknar in alla de som inbillar sig att sol och vind är vettiga alternativ för elproduktion bland miljöflummarna. Dessa flummare måste leva i en fantasivärld där det alltid är dag och vindarna hela tiden blåser lagom mycket. Varför de vill utgå från sin fantasivärld för att bestämma energipolitik begriper jag inte alls. De kan ju titta ut genom fönstren då och då för att se att det inte alltid är dag. De kan gå ut ibland och lägga märke till att det inte alltid blåser särskilt mycket. Eller bor de i hus utan fönster, för energibesparingens skull, och går aldrig ut? Tror de, som en miljöpartist påstås ha trott (även om det kan vara en skröna) att kärnkraft inte behövs för att elen kommer genom två hål i väggen?

Åhlström förklarar utförligt varför sol och vind behöver massor av reglerkraft och varför de kraftverk som får utgöra reglerkraft får problem med ekonomin. Medlemmarna i Klimataktion, och alla andra miljöflummare, borde läsa och försöka begripa, så kanske de skulle sluta med vettlösa påståenden om att det går att ställa om till 100 % förnybar energi. Förresten borde det räcka om de funderade över vad vattenkraftsdammar, solpaneler och vindkraftverk är tillverkade av, om det är förnybara material. Men så långt verkar de aldrig tänka.

Även om sol, vind och vatten hade varit förnybara energislag när det gäller elproduktion, så skulle de inte kunna stå för 100 % av all elproduktion i något land, utom möjligen Norge. I Sverige går det inte, om vi ska fortsätta att använda ungefär lika mycket el som idag, trots att vi har ganska mycket vattenkraft. Det går i ännu mindre grad i länder med väldigt lite, eller ingen, vattenkraft. Utan vattenkraft som reglerkraft för solpaneler och vindkraftverk, finns det två val: 1) Ingen reglerkraft och ingen el till de flesta en stor del av tiden. 2) Kol- och/eller gaskraftverk som reglerkraft.

Det första alternativet innebär i och för sig 100 % ”förnybart”, men vem skulle acceptera det? Människor i rika länder är vana vid att strömmen kommer när man trycker på knappen. Hur skulle de kunna leva i ett samhälle där strömmen sällan finns tillgänglig när de behöver den? Politiker som försöker genomföra något sådant, kommer att bli ordentligt bortröstade i nästa val. Det är sannerligen begripligt, men inte ursäktligt, att klimataktivister vill avskaffa demokratin.

Klimat- och energipolitik behöver formuleras utifrån fakta, inte drömmar och myter. Fakta är att klimathotet sannolikt inte finns, och att om det finns så är det verkligen inte akut. Fakta är att drastiska klimatåtgärder sannolikt är mycket dyrare än följderna av klimatförändringar, även om växthusgasutsläpp skulle orsaka stora klimatförändringar. Fakta är att det inte finns några förnybara energislag när det gäller att producera värme eller el.

Kommentarer inaktiverade för Sista chansen?

atomkraft≠atombomb

Den värsta på Sveriges värsta ledarredaktion, alltså Eva Franchell på Aftonbladet, har inte bara mer åsikter än kunskaper om klimat, utan också om energi.

Hon hävdar till exempel att solenergi kan vara den största elkällan 2050. Något som inte härstammar från henne, utan från IEA, tydligen. Om vi nu kan tro på någonting av det hon skriver.

Utan ett sätt att lagra stora mängder elektricitet, kan solenergi aldrig bli en stor elkälla. Eller lagra elektricitet, är väl fel uttryck. Det handlar snarare om att lagra någon form av energi som snabbt och lätt kan omvandlas till el. Som i batterier, där kemisk energi lagras och snabbt kan omvandlas till el.

Batterier är inte mycket att hoppas för ett samhälles elbehov. Batterier är typiskt på 6, 9 eller 12 V. Bärbara datorer kan ha lite mer, till exempel ungefär 20 V. Men ändå. Med 20 V går det inte att driva en elspis eller ett kylskåp. Dessutom behöver batterier i bärbara datorer laddas efter 1-2 timmar, med några undantag som klarar sig uppåt 10 timmar. En vinternatt i Sverige varar längre än så, och längst i norr i flera veckor. Även en vår- eller höstnatt varar ungefär 12 timmer, vilket är längre än batterier i bärbara datorer klarar. Dessutom behöver våra hushållsapparater och -maskiner mer energi än komponenterna i en bärbar dator.

Jag begriper inte hur de tänker, de som tror att solpaneler kan bli ett viktigt sätt att producera elektricitet. Tror de att människor snart nöjer sig med el bara på dagen? Tror de att det plötsligt ska ske ett enormt tekniskt genombrott i lagring av energi? Tror de på material som är supraledande vid normala utomhustemperaturer, så att solpaneler utspridda över världen kan täcka upp för varandra? Eller tänker de inte alls?

Solenergi är största källan till användbar energi nu. För alla livsformer utom människor. För våra behov räcker inte solenergin till. Jag ser inga som helst tecken på att tekniska genombrott är nära. De tekniska genombrott som skulle göra att solpaneler i praktiken kan leverera el dygnet och året runt fast de egentligen bara kan producera på dagtid, och mer mitt i dagen än på morgon och kväll.

När jag var yngre, diskuterades det ibland att skjuta upp stora speglar i rymden, för att ge även Jordens nattsida dagsljus. Jag vet inte hur seriösa förslagen var. Numera är idén väl helt ute. De som föreslår den, måste ju begripa att sådana speglar skulle bidra till global uppvärmning, genom att ge nattsidan nästan dagtemperaturer. Sådana speglar skulle i alla fall göra det möjligt för solpaneler att producera dygnet runt. Kanske kan det få någon att återuppväcka idén? Men hur ska vi göra med den globala uppvärmning som utan tvivel skulle bli fallet om projektet genomfördes? Det är knappast värt att försöka avvärja en liten global uppvärmning genom att orsaka en stor.

”Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering”, för att citera Socialdemokraternas partiprograms avsnitt om kärnkraft.

Ser vi realistiskt på situationen, kan det mesta av kärnkraften inte ersättas med något annat än fossila bränslen de närmaste årtiondena. Antagligen gäller det en bra bit in på nästa århundrade också. Vid det laget är nuvarande svenska kärnreaktorer för gamla och måste ha ersatts med nya. Eller med till exempel gaskraftverk.

Personligen har jag inget emot gaskraftverk, men de som inbillar sig att koldioxidutsläpp har en förödande effekt på världens klimat borde inte gilla idén att ersätta kärnkraftverk med gaskraftverk. Ska vi använda så lite naturresurser som möjligt för att tillfredsställa våra behov, är det dessutom bättre att använda uran (eller kanske torium snart) i stället för naturgas för elproduktion. Medan naturgas kan användas till mycket, kan uran bara användas till kärnkraft eller till kärnvapen. Och det sistnämnda är inte att rekommendera. I alla fall inte om de ska användas på riktigt.

Några förnybara energislag som kan producera el finns inte, vilket jag har tagit upp tidigare. Nog borde folk kunna tänka efter vad som behövs för att producera el, och inse att det som behövs tillverkas av allt annat än förnybara resurser?

Energieffektiviseringar nämns ofta, men aldrig utan några analyser av vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Att vi ska kunna spara bort elen från tio kärnreaktorer och behålla välfärdssamhället är mest drömmar.

Ska vi ta hänsyn till sysselsättning och välfärd, behöver gamla svenska reaktorer ersättas med nya och moderna långt innan det eventuellt kan bli tal om att avveckla kärnkraften i Sverige. Men klarar de flesta socialdemokrater av att se så realistiskt på situationen?

Varför ska vi alls avveckla kärnkraften, någonsin? Den är det säkraste energislaget, med minst antal dödsfall per producerad kWh. Den är ganska miljövänlig. Visserligen har en urangruva en stor miljöpåverkan där den ligger, men den kan förse många reaktorer med bränsle. Finns det förresten något elproducerande energislag som inte behöver gruvbrytning?

Vi kan också se att Franchell ljuger. Kärnkraften är gammaldags, dyr och farlig, skriver hon, och inget av de tre leden är sant.

Kärnkraften är det nyaste av de energislag som är förbi experimentstadiet och fungerar kommersiellt. Solpaneler och vindkraftverk är äldre. Solpaneler bygger på en upptäckt från 1839 och försök att producera elektricitet från solljus förekom redan i slutet av 1800-talet. Vindkraftverk är egentligen väderkvarnar, avsedda att producera el i stället för att mala säd. De första försöken med vindkraftverk gjordes också i slutet av 1800-talet. Den första experimentella kärnreaktorn startade i december 1942 och det första kärnkraftverket avsett att producera elektricitet för civila behov startades i juni 1954.

Kärnkraft är mer än 50 år yngre än solpaneler och vindkraftverk. Omkring 1500 år yngre än vindkraften, om vi räknar in också väderkvarnar. Ändå håller folk på och ljuger om att kärnkraft är gammaldags och att solpaneler och vindkraftverk är modernare. Varför?

Kärnkraften är visserligen inte det billigaste energislaget, men heller inte det dyraste. När jag recenserade Åsa Mobergs antikärnkraftspropagandabok, gav jag länkar till flera studier som visar att kärnkraft har lägre kostnader än vindkraft. I somras skrev dessutom The Economist om en studie som visar att solpaneler är det dyraste alternativet till fossila bränslen, med vindkraft som näst dyrast.

Rapporterna finns där och de visar att kärnkraft är hyfsat billig och definitivt har lägre kostnader än vindkraft. Ändå ljuger folk om att kärnkraft är dyr och vissa ljuger om att den är dyrare än vindkraft. Varför?

Kärnkraft är det säkraste energislaget, vilket statistiken över dödsfall per producerad kWh visar. Ändå ljuger folk om att kärnkraft är livsfarlig. Varför?

Franchells alster säger mer om henne, hennes (brist på) kunskaper och kompetens än om de borgerliga partierna. Att hon ens ska fundera på att ta reda på lite fakta om det hon skriver är visst en dröm.

1 Kommentar

Kyotoavtalet var en stor succé?

Nästa år är det klimatmöte i Paris. Av klimataktivister betraktas det som sista chansen att rädda världens klimat. Har vi inte hört förr att nästa möte är sista chansen? Varpå mötet har passerat utan några bindande överenskommelser? Om vi har försatt sista chansen, är väl allt hopp ute då?

Det enda internationella klimatavtal vi har sett till hittills är Kyotoavtalet, som handlar om utsläppen av koloxid i industriländer. Det avtalet har inte minskat världens totala koldioxidutsläpp ett dugg, men det var ingen som förväntade sig det heller. Anhängarna ser det som ett första steg mot avtal som verkligen minskar koldioxidutsläppen. Motståndarna ser det som en dyr och meningslös symbolhandling.

Det klimataktivister och politiker egentligen vill, är att stoppa den globala medeltemperaturen. Har kanske Kyotoavtalet lyckats med det då?

Klimatmötet i Kyoto ägde rum i december 1997. Vi kan dela in någon temperaturserie, till exempel HadCRUT4, den senaste versionen av den gemensamma från Hadley Center och Climate Research Unit,  i före och efter december 1997. Tittar vi på de 201 månaderna för Kyotomötet och de 201 månaderna efter, har trenden faktiskt varit lägre efter:

HadCRUT4FöreEfterKyoto

Före mötet var trenden i global medeltemperatur 1,5 grader per århundrade. Efter har den varit 0,6 grader per århundrade. Kyotoavtalet har tydligen varit en stor succé. Den globala uppvärmningstrenden mer än halverades så snart avtalet var underskrivet.

Med den sistnämnda takten, kommer för övrigt världen att år 2100 att vara ungefär 1,5 grader varmare än före industrialismen. Tvågradersmålet är därmed fixat, om den fortsatta uppvärmningen under Jordens framtid håller sig under en halv grad. Vilket är ganska osannolikt, eftersom solytan blir långsamt varmare, och det borde innebära att också jordytan blir varmare. Om ungefär en miljard år förväntas till exempel världshaven att koka bort, vilket inte kommer att vara så bra för eventuellt liv som finns kvar då.

De två linjerna, före och efter, sitter i och för sig inte ihop. Det är ett glapp mellan dem. Det är kanske inte så förvånande. Kyotomötet ägde rum under en kraftig El Niño, kanske den kraftigaste under 1900-talet. El Niño är ett fenomen som inträffar i södra Stilla Havet och tycks påverka klimatet i de flesta delar av världen. Väsentligen innebär det att värme förs från stora havsdjup till ytan och till atmosfären. Det blir alltså varmare på jordytan och i atmosfären. En extra kraftig El Niño kanske har följder långt efter att den egentligen är över? Effekter som att det under lång tid kommer att vara varmare vid ytan och i atmosfären än före El Niño?

Jag vill påpeka en sak här: El Niño tycks vara ett helt naturligt fenomen som inte har något samband med utsläpp av växthusgaser. Spåren av tidigare El Niño finns i avlagringar runt Stilla Havet flera tusen år tillbaka i tiden.

HadCRUT4 är alltså den senaste versionen av en gemensam ansträngning från två av de mest kända klimatforskningsinstitutet. Den tidigare versionen var HadCRUT3. En jämförelse mellan de två är ganska intressant. En jämförelse som till exempel kan göras genom att ta det senaste minus den näst senaste för varje månads globala medeltemperatur (fram till maj i år, då HadCRUT3 slutar):

HadCRUT4minusHadCRUT3

Här har en rad märkliga saker hänt. Enligt den nya versionen var världen varmare under 40-, 50- och 60-talen än vad den gamla versionen visade. Den nya versionen har sedan januari 1980 en uppvärmningstrend på 0,17 grader per århundrade jämför med den gamla Inte så mycket, kanske, men ändå typiskt. Många temperaturserier har i nya versioner fått mystiska korrektioner som har ökat på uppvärmningstrender och gjort det förflutna kallare och nutid varmare. Riktigt så illa är det inte för HadCRUT, men en liten ökning av de senaste årtiondenas uppvärmning har man fått till.

Frågan är om ändringarna i temperaturserierna beror på nya, förbättrade analysmetoder? Eller på en önskan att få data från verkligheten att stämma bättre med klimatmodellernas resultat? Klimatmodellerna klarar inte uppvärmningsperioden under 1900-talets första halva, den som slutade ungefär 1940. De har också svårt för den avkylning som följde sedan och slutade ungefär 1975. För att inte tala om att de misslyckas med att trenden har stannat av efter år 2000 (eller kanske 1997-98). I klimatmodellerna dominerar utsläppen av framför allt koldioxid som orsak till klimatförändringar, och då borde världen ha blivit varmare hela tiden, med en takt som har ökat på senare tid.

Naturligtvis kan Kyotoavtalet inte på något fysikaliskt sätt ha fått den globala uppvärmningen att sakta in. Men kanske handlar det om magi? Den globala uppvärmning som framför allt koldioxidutsläppen påstås ha orsakat, tillskrivs ofta magiska egenskaper. Till exempel har den fått glaciärer på bergstoppar att smälta, trots att temperaturen där alltid håller sig långt under noll grader Celsius. Det är inte så illa för en global uppvärmning på 0,8 grader, heller hur? Det är som om glaciärerna där upp tidigare var 0,4 grader under smältpunkten, och tack vare den globala uppvärmningen har hamnat 0,4 grader över smältpunkten, så att de minskar i snabb takt. Fast temperaturen där uppe egentligen hela tiden har varit mindre än noll.

Eftersom Kyotoavtalet tydligen har fungerat så bra att tvågradersmålet antagligen kommer att nås utan ytterligare åtgärder, finns det i alla fall ingen anledning till några fler internationella klimatavtal. Låt Kyotoavtalets magi fortsätta att verka ostört! Risken är att nya klimatavtal skulle sätta fart på den globala uppvärmningen igen. Det handlar ju trots allt inte om vetenskap, utan om politik och lite magi. Ett nytt avtal kanske innebär ond magi som får världen att värmas upp i en aldrig tidigare skådad takt?

Ett nytt avtal skulle i alla fall ha förödande effekter på världsekonomin. Det räcker för att jag ska säga: Tack, men nej tack! Ingen klimatkatastrof, vare sig påhittad eller verklig, är allvarlig nog att störta världen in i en ekonomisk katastrof.

Kommentarer inaktiverade för Kyotoavtalet var en stor succé?

Sluta nån gång!

Tre professorer skrev nyligen på DN debatt och hävdade att Kyotoavtalet har varit ett misslyckande och är skadligt.

Var meningen att minska koldioxidutsläppen har Kyotoavtalet inte lyckats alls. Men det är precis som väntat. Inte ens de som argumenterade för avtalet väntade sig det. De såg det som ett första steg som skulle följas av flera.

Egentligen var meningen att stoppa den globala uppvärmningen, och då har Kyotoavtalet tydligen lyckats. Den globala uppvärmningen har stannat av till en takt som inte går att skilja från noll. Det som kan diskuteras är hur länge sedan detta skedde, men inte att det har skett.

Trots att Kyotoavtalet har lyckats med det som var meningen, diskuteras nya avtal. För klimataktivisterna räcker det tydligen inte med att ha hejdat den globala uppvärmningen. De vill något annat.

De tre professorerna föreslår koldioxidskatter i stället för avtal om utsläppsminskningar. Det är som att beskatta livet självt. Utan koldioxid skulle inte högre liv vara möjligt. Å andra sidan beskattas livsnödvändigheter som mat och dryck. Visst skulle skatt på koldioxid vara en möjlighet. Frågan är bara: Till vilken nytta?

De tre professorernas inlägg har fått flera repliker, bland annat från Christian Azar, som hävdar att koldioxidskatt är en politisk omöjlighet.

Han efterlyser modiga politiska ledare. Det gör jag också. Politiska ledare som vågar avsluta klimathysterin, säga att absolut ingenting talar för att det behövs några snabba och drastiska klimatåtgärder, samt står upp mot alla klimataktivister som tycker annorlunda.

Han efterlyser upplysta medborgare. Hur nu det ska gå till i Sverige, där alla medier har gett sig den på att desinformera så mycket som det går om klimatfrågor. Och där massor av debattörer sprider villfarelser. Azar är själv en av dem.

En annan replik är från Per Kågeson, som också anser att koldioxidskatt blir svårt att genomdriva.

Dessutom anser han att de tre professorerna är okunniga. Han förefaller själv inte särskilt kunnig. Han skriver till exempel om förnybar kraftproduktion. Vad är det?

Kraft används i och för sig i vardagsspråk som synonym till energi, fast de fysikaliskt är två helt olika saker. Men energi går inte att producera, bara att omvandla mellan olika former. Vilket i och för sig betyder att en viss energiform kan produceras ur en annan.

Naturen har förnybara sätt att göra sådany. Solljus som når mark och vatten omvandlas till värme, och den värmen har allt levande nytta av. Gröna växter använder solljus till att producera socker, vars kemiska energi sedan används vidare för allt högre livs behov.

Hur skulle människor kunna ha någon förnybar omvandling av energi? Elproduktion kan aldrig bli förnybar, för det behövs alltid en rad material som inte alls är förnybara, utan tillverkas av ändliga resurser, eller själva är det. Ofta handlar det om stål, betong, koppar och några till. Var någonstans utanför energidebatten kan folk prata och skriva som om stål, betong och koppar vore förnybara material? Ingenstans, väl? Just när det gäller energi saknas visst förmågan att tänka längre än näsan räcker. Bara för att vissa energislag har ”bränslen” som är förnybara, tror många att dessa energislag står för förnybar elproduktion.

Värme till hus kan inte gärna heller produceras och transporteras förnybart. Hur skulle till exempel det kraftverk se ut som tillverkas av förnybara material och klarar av att förbränna biomassa? Jag kan då inte tänka mig något.

Förnybar energi och förnybara energislag är helt enkelt rena myter. För mänskliga behov, finns inga sådana. Förutom för enkla och speciella saker, som att torka tvätt i solskenet. Fast då gäller det att torkställningen är gjord av förnybara material. När det gäller att värma hus eller producera el, finns inga förnybara energislag.

En tredje replik är skriven av Thomas Hahn. Liksom Kågesson tar han upp subventioner av fossila bränslen, vilka finns och framför allt i fattiga länder. Politiska ledare där menar att fossila bränslen behöver subventioneras för att människor ska ha råd att åka till och från jobb eller transportera varor. Att det blir en samhällsekonomisk vinst av att subventionera fossila bränslen. Kanske har de politiska ledarna rätt i det? Men den tanken verkar aldrig falla dem in som kritiserar subventionerna.

Subventioner till fossila bränslen och till kärnkraft har i alla fall det gemensamt att de är subventioner till energislag som fungerar och producerar det som behövs när det behövs. Kanske är det till och med en samhällsekonomisk vinst med sådana subventioner?

Subventioner till solpaneler och vindkraftverk är däremot en garanterad förlustaffär för samhället. Dessa energislag klarar absolut inte av att producera det som behövs när det behövs. Vilket endera innebär att elkonsumenter måste acceptera ständigt återkommande, och ofta långa, strömavbrott. Eller så att det behöver byggas massor av reglerkraft, som producerar mer än vad solpanelerna och vindkraftverken gör. De är en ”front-up”, snarare än en ”back-up”.

Hittills har stater som subventionerar sol och vind valt det andra alternativet. Reglerkraften är dessutom ofta kol- och gaskraftverk. De där fossila bränslena som sol och vind på papperet skulle ersätta, lever alltså i högsta grad kvar. Dessutom med lägre effektivitet än tidigare och högre koldioxidutsläpp per producerad kWh.

En fjärde replik är skriven av företrädare för tankesmedjan Fores. Den tankesmedjan har också till svenska tidningar gjort ett massutskick av ett debattinlägg/en insändare, som bland annat innehåller påståendet att klimatet förändras förfärande snabbt. Några större kunskaper verkar alltså inte finnas i den tankesmedjan.

Den här gången skriver de bland annat ”Ett globalt pris på koldioxid behövs för att minska de globala utsläppen av utsläppen”. Varför skulle de globala utsläppen behöva minska då? Det berättar de inte. De globala utsläppen av koldioxid har inte haft några bevisade, negativa effekter.

Den femte repliken är undertecknad av Johan Rockström, som aldrig tycks kunna hålla sig borta från sådana här debatter, och Thonas Stern.

Ofta när sådana här människor skriver debattinlägg, dyker en tanke upp: Från vilken planet kom dessa människor nyligen till Jorden?

Det blir nämligen allt tydligare att förnyelsebara energisystem, som vind och sol, som bara för några år sedan fortfarande var dyrare och mera ineffektiva jämfört med kol, olja och naturgas, nu konkurrerar med fossila energikällor”, skriver de till exempel. Vilket endera är en fantasi är eller en berättelse från en helt annan planet än vår.

Som jag påpekade ovan, finns helt enkelt inga förnybara/förnyelsebara energislag som kan producera el och värme till våra hus. Därmed finns heller inga förnybara energisystem. Men när de dessutom skriver som om de trodde att vind och sol någonsin skulle kunna vara annat än ineffektiva, undrar jag hur det står till i deras hjärnor. Alltså inte bara ineffektivare än kol, olja och naturgas, utan absolut ineffektiva.

Kraftverk med kol, olja, naturgas eller uran som bränsle har en kapacitetsfaktor på över 80 %, såvida de inte tvingas till annat, till exempel genom att tvingas vara reglerkraft. Det är som om de producerar för fullt mer än 80 % av tiden och står stilla resten av tiden. För kärnkraftverk är det ofta så också, eftersom det är opraktiskt att försöka få reaktorn att gå på annat än full effekt.

Solpaneler har en kapacitetsfaktor på ungefär 15 % och vindkraftverk cirka 25 %. Det borde inte behövas så mycket tankeverksamhet för att komma på att det är rent slöseri med materialet att ens bygga sådana anläggningar. Hur kan någon inbilla sig att det är något annat en ineffektivt? Eller till och med väldigt ineffektivt?

Vind och sol konkurrerar inte alls med fossila bränslen, om villkoren är lika. Solpaneler och vindkraftverk byggs enbart för att de subventioneras. Utan dessa subventioner, skulle knappast ett enda byggas. Möjligen då av någon med mer entusiasm än kunskaper och ekonomisk sinne. Fossila bränslen subventioneras visserligen, men inte i de rika länder som har satsat mest på subventioner till sol och vind. Det börjar talas om att fossila bränslen också behöver subventioner. Helt enkelt för att fossileldade kraftverk behövs som reglerkraft, men inte klarar ekonomin när de dels inte får gå för fullt så mycket som vore möjligt och dels tvingas konkurrerar med energislag som får stora subventioner.

Den tyska Energiewende är ett enda stort fiasko, som bland annat har fått elpriserna att skena med över 60 % sedan 2000 och har gjort strömavbrotten allt vanligare. Det finns inte en möjlighet att Tyskland kan fortsätta med sin misslyckade energipolitik och fortsätta att vara ett rikt land. Just för att Tyskland är ett av världens rikaste länder, är fiaskot ännu inte särskilt märkbart, men ju längre tid som går med samma usla energipolitik, desto mer märkbara kommer de negativa effekterna att bli. Dessutom har ju Tyskland inte stängt alla sina kärnreaktorer än. Om och när det blir gjort, lär tyskarna få vänja sig vid att ofta sitta i mörker i utkylda hus.

Kärnkraften är det enda realistiska alternativet till fossila bränslen. Den är också ett alternativ som IPCC numera rekommenderar. Det verkar alla svenska miljöflummare ha missat. Tydligen slutar de att läsa efter att ha sett att IPCC rekommenderar så kallade förnybar energislag, eller möjligen efter att energieffektiviseringar har nämnts. De kommer aldrig dit där det står kärnkraft. Och inte avveckling av kärnkraft, utan utbyggnad.

Många debattörer nämner USA och att det landet aldrig ratificerade Kyotoavtalet. Vad ingen av dessa debattörer verkar ha tagit reda på, är att USA har minskat sina koldioxidutsläpp de senaste åren. De har minskat så mycket att USA skulle ha haft en god chans att klara åtagandena i Kyotoavtalet, om USA hade ratificerat.

USA har inte gjort det genom att avindustrialisera eller bygga solpaneler på varenda hustak och vindkraftverk på varenda ledig yta. Nej, USA har gjort det genom att använda fracking för att ta upp naturgas från stora djup. Denna gas har sedan använts i kraftverk som har ersatt en del kolkraftverk. Naturgas ger lägre koldioxidutsläpp per producerad kWh än kol. Ersätta kol med naturgas minskar alltså koldioxidutsläppen. Ser vi någonsin klimataktivister nämna det?

Nej, det gör vi inte, för det passar inte deras agenda. Egentligen strutar de i klimatförändringar. Det viktigaste för dem är att få slut på industrialismen och få bort kapitalismen. Att de därmed också skulle kasta miljarder människor i fattigdom och åter öka svälten i världen, struntar de visst i. De använder en påhittad klimatkatastrof för att försöka kasta in världen i en ekonomisk katastrof.

Klimatet behöver inga koldioxidskatter och inga drastiska utsläppsminskningar. Någon klimatkatastrof är inte på gång, och den lilla uppvärmning vi kan förvänta oss i framtiden med ”business-as-usual” kommer att ha i huvudsak positiva effekter. Snarare än oroa oss för koldioxid, borde vi oroa oss för att solaktiviteten går in i lågvarv, för då kommer det att bli obehagligt kallt på vår planet. Förhoppningsvis tar klimathysterin slut utan att det händer.

Kommentarer inaktiverade för Sluta nån gång!

Ingen saknar bevisen?

Idag fortsätter svenska tidningar att skriva om den rapport som jag kommenterade igår. Ingen svensk journalist funderar visst över frågan: Var är bevisen? De bevis som ju saknas, som jag påpekade igår. Ingen svensk journalist har väl tillräckliga kunskaper om naturvetenskap för att kunna sätta sig in i frågan. En majoritet av dem har dessutom sådana politiska sympatier att de inte bryr sig om sanningen, utan bara vill att klimatfrågan ska kunna användas för att ställa om världen till socialism, planekonomi, utbredd fattigdom och avveckling av industrialismen.

Dagens Industri förmedlar till exempel helt okritiskt TT:s telegram om rapporten. Våra barn får ta smällen, är budskapet. Nog får våra barn ta smällen, om det går så illa att blir en internationell överenskommelse om vansinnigt dyra och helt meningslösa klimatåtgärder.

Är det ingen som undrar över hur Ban-Ki Moon kan ha sett några snabbt krympande glaciärer? Finns det någon villfarelse om han egentligen är klimatforskare, som regelbundet besöker glaciärer och mäter på dem?

John Kerry, som tidigare sagt en hel del nonsens om klimatfrågor, citeras med ännu mera nonsens. Det finns helt enkelt inget vetenskapligt stöd för tron att utsläppen av växthusgaser är på väg att orsaka en klimatkatastrof! Det är i allra högsta grad befogat att ifrågasätta den tron!

Ledarskribenter som hellre har åsikter än kunskaper har också börjat ta upp rapporten. Ett exempel hittar vi i Sydsvenskan. Exakt samma ledare hittar vi i Helsingborgs Dagblad, vilket inte är så konstigt då de två tidningar nyligen gick ihop.

Bevisen för att jorden fått feber hopar sig”, hävdar den anonyme ledarskribenten. Vilket är så fel det kan bli. Det finns inga bevis alls för jorden har fått feber. Det finns inga bevis alls för att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser har påverkat klimatet det minsta lilla. Troligt är det att det finns en påverkan, men den är för liten för att skilja från naturliga faktorers påverkan.

Ingen svensk journalist frågar sig heller hur det kan komma sig att IPCC:s representanter säger sig bli allt mer säkra på mänsklighetens påverkan på klimatet, samtidigt som den globala uppvärmningen saktar in och det blir allt mer klart att klimatmodellerna i det närmaste värdelösa.

Modeller av verkligheten är i princip bra. Vi kan lära oss något genom att göra modeller och jämföra resultaten med verkligheten. Det vi kan lära oss av klimatmodellernas resultat är det behövs mycket grundforskning för att göra modeller som åtminstone är acceptabla. Men den lärdomen verkar få vilja acceptera. I stället sprids felaktiga myter om att modellerna är tillräckligt bra för att göra prognoser som kan ligga till grund för klimatpolitik.

Det finns många olika temperaturserier, gjorda med olika metoder. Däremot finns det inte många olika rådata att använda. Det är endera temperaturmätningar från väderstationer och fartyg. Eller mätningar från de väderballonger som sänds upp två gånger per dygn från många platser från jordytan. Eller mätningar av temperaturkänsliga spektrallinjer från satelliter.

Den förstnämnda har de längsta mätserierna, men är också sämst ur klimatsynpunkt. De flesta väderstationerna ligger i samhällen som växer. Växande samhällen innebär uppvärmning lokalt utan att det beror på någon global uppvärmning. De flesta fartygen åker ständigt i samma rutter och täcker väldigt lite av världshavens ytan.

Den värsta av dessa temperaturserier är förmodligen den från NOAA. Dels bygger den på data från väderstationer och fartyg. Dels har det skett en rad märkliga korrektioner, som har gjort att många stationers data har fått en ökad uppvärmning. Korrektioner för den lokala uppvärmning som inte beror på global uppvärmning borde ju minska uppvärmningstrender i stationsdata. Hur kan de då få till korrektioner som går åt andra hållet?

Typiskt är det att det är just NOAA:s serie som används i försöken att bevisa att den globala uppvärmningen fortfarande pågår.

Föga förvånande har även Aftonbladet redan hunnit med att ta upp rapporten på ledarsidan. Ingvar Persson inleder det fullständigt korrekta ”Klimathotet är inte först och främst en fråga om kunskap”. Kunskap spelar verkligen ingen roll för klimatfrågan. Om kunskapen hade fått bestämma, hade det varit enighet om att klimathotet knappast finns och att det finns noll anledningar till vansinnigt dyra klimatåtgärder.

Sveriges främste klimatforskare är inte en agronom med initialerna JR eller en välkänd debattör med initialerna AW. Sveriges främste klimatforskare heter Lennart Bengtsson. Han har uttalat sig, bland annat i en intervju i DI och på Sveriges mest välbesökta klimatblogg Klimatupplysningen, att utsläppen av växthusgaser inte är ett problem nu men antagligen blir det i slutet av detta århundrade.

Det är ingen fara på taket, alltså, och ingen anledning till brådska. Den globala uppvärmningen går långsamt, och sedan en tid tillbaka verkar den inte gå alls. Vädret blir inte alls mer extremt och havsytan stiger långsamt. Det är vad världens främsta klimatforskare verkligen anser, alltså inte bara Bengtsson utan de flesta andra. Vilket är en helt annan bild än vad svenska medier och miljöflummare ger.

En av märkligheterna med prognoserna för framtiden är att de utgår från att människor är väldigt dumma. Ta bara det här med livsmedelsproduktion. Där förutspås bönderna vara så otroligt dumma att de ständigt försöker med samma grödor om uppvärmningen skulle ta fart igen och nå sådana nivåer att dagens grödor far illa. Tanken att bönder i årtusenden har anpassat sig till förändringar i klimatet, och säkert klarar det också i framtiden, dyker visst inte upp för dessa spåmän och -kvinnor.

För att inte tala om det här med människor som bor i låglänta områden. Och tydligen inte kommer att göra någonting om de märker att havsytan börjar stiga lite väl mycket. De kommer lugnt att stanna kvar och inte bygga några skydd alls, utan sakta låta sina marker och hus översvämmas. Och förmodligen själva drunkna, så småningom?

Vilka människor är så dumma? Inte de som bor i Nederländerna, i alla fall. Där har invånarna i århundraden haft att göra med en kombination av sjunkande land och stigande hav. Inte har de suttit stilla och låtit havet ta land och dränka hus. De har byggt vallar för att hålla havet borta. Varför skulle människor i andra delar av världen vara dummare?

Det är inte alls bråttom med att göra något åt ett möjligt klimathot! Tvärtom är det bra att vänta och satsa mer på grundläggande forskning. Till exempel behövs en noggrann bestämning av klimatkänsligheten, som i våra dagar brukar anges som hur mycket global uppvärmning det blir med en fördubbling av ekvivalent koldioxidhalt. IPCC anger intervallet till 1,5-4,5 grader. En faktor tre i osäkerhet, alltså, och det är alldeles för mycket. Somliga hävdar att den är högre än 4,5 grader, men över 3 är den knappast. Somliga hävdar att den är under 1,5 grader, och en hel del analyser av mätdata tyder på att det kan vara så. Med mer forskning och fler framtida år med data, kommer det att gå att bestämma klimatkänsligheten mer exakt. Vilket i sin tur avgör hur mycket mänsklighetens utsläpp av växthusgaser kan påverka klimatet.

Det är hög tid att skippa alla dessa klimatmöten och planer på vansinnigt dyra klimatåtgärder. Vad som behövs är mer vetenskap och mindre politik i klimatfrågan!

Kommentarer inaktiverade för Ingen saknar bevisen?

Det fattas bara en liten detalj…

Idag går svenska medier i spinn igen. SVT:s Rapport nämnde det i sin lunchsändning. DN skriver om det, liksom Expressen, Aftonbladet, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och säkert alla svenska dagstidningar som kommer ut i dag. De som inte kommer ut idag, skriver säkert om det nästa gång de kommer, vilket för de flesta lär vara i morgon.

Många av dem som skriver om det på webben, och säkert också i pappersupplagor, illustrerar med stora kyltorn och/eller skorstenar som spyr ut vattenånga, som kondenseras till rök när den träffar den kallare luften utanför skorstenarna. Det är passande, men antagligen inte på det sätt som redaktörerna har tänkt sig. Vattenånga är en växthusgas, men en som människan anses inte påverka halten av i någon högre grad.

Vad redaktörerna egentligen vill illustrera är utsläpp av koldioxid, men den gasen är osynlig,  så den går inte att få på någon fin bild tillsammans med kyltorn och skorstenar. Möjligen skulle man kunna välja en bild som visar ett spektrum av atmosfären eller bara koldioxid, med dess spektrallinjer. Men då skulle problemet vara att förklara för läsarna vad det är som visas.

Redaktörerna kan mycket väl välja bilder av rök från kyltorn vid kärnkraftverk, som inte släpper ut någon koldioxid vid drift. Däremot uppstår små utsläpp vid byggande, transporter och utvinning av bränsle. Vem skulle fundera över var kyltornen och skorstenarna befinner sig? Röken ska ju illustrera något som inte kan fastna på ett fotografi.

Inte många läsare lär fundera över hur tillförlitligt det som presenteras i artiklarna är. Det handlar om klimatförändringar och en ny publikation av IPCC, som ofta kallas FN:s klimatpanel i Sverige. Den som ifrågasätter IPCC:s slutsatser är ju någon sorts förnekare, gudbevars. Såvida det inte handlar om att påstå att IPCC underskattar problemet, för då blir det visst gräddfil in på debattsidor och TV-soffor.

Det ser övertygande ut det här, heller hur? FN:s klimatpanels experter slår fast att människan ligger bakom nästan alla klimatförändringar de senaste årtiondena och att det krävs snabb åtgärder för att förhindra katastrofala klimatförändringar.

Det är bara en liten detalj som fattas…

Kanske inte så liten, förresten. För det som fattas är något ganska väsentligt: Bevis! Bevis för att människan verkligen låg bakom den globala uppvärmningen, medan den pågick.

De enda försök till bevis som någonsin har förts fram just för det, är att klimatmodellerna inte kan förklara den globala medeltemperaturens förändringar sedan mitten av 1800-talet utan växthusgasutsläppens påverkan. Vilket skulle vara ett bra argument, om klimatmodellerna hade visat att de klarar av vara bra modeller av världens klimat och om modellmakarna hade visat att de väl känner till alla naturliga faktorer som påverkar klimatet.

Ingetdera stämmer. För att börja med de naturliga faktorerna, är de flesta dåligt kända, vilket också IPCC erkänner. Några möjligheter är inte ens medtagna i modellerna. Framför allt kanske möjligheten att kombinationen variationer i solmagnetism och i komisk strålning påverkar Jordens klimat. Den möjligheten har förts fram av en del forskare, som också har försökt bevisa ett samband.

Solmagnetism märker vi dels som solfläckar på solytan och dels som solvinden, som rör sig utåt i solsystemet och rusar förbi jordatmosfären, varvid några av partiklarna fångas in av Jordens magnetfält och förs in i atmosfären, där de kolliderar med luftens molekyler så att polarsken uppstår.

För att ta den förstnämnda punkten, så är klimatmodellerna dåliga modeller för vår verkliga världs verkliga klimat. Vilket jag tänker bevisa med ett diagram.

Från Climate Explorer, laddade jag ner medel av flera körningar av klimatmodellen som kallas RPC 2.6, som är en av de modeller som ger minst framtida global uppvärmning. Från samma ställe laddade jag ner temperaturserien HadCRUT, som bygger på temperaturmätningar från väderstationer och fartyg. Inritade i ett diagram, ser de ut så här:

RPC26ochHadCRUT41860_2100

De två följer knappt varandra alls. Det är bara under perioden 1980-2000 modell och verklighet stämmer med varandra. Under alla andra perioder sedan 1860, inklusive efter 2000, är överensstämmelsen dålig eller mycket dålig. Modellen missar till exempel helt den förra värmeperioden, som hade sitt max ungefär år 1940. I modellen ökar den globala medeltemperaturen långsamt från 1860 till 1970, och snabbt därefter, fram till 2040, då antagna klimatåtgärder får effekt. Förutom under perioden 1980-2000, klarar modellen inga av de verkliga variationerna.

Varför ett medel av flera modellkörningar, förresten? Jo, för att det anses ta bort slumpmässiga variationer som kan uppstå i enskilda körningar. Ett medel av många körningar borde visa resultatet av den fysik som finns inbyggd i modellen.

Jämförelse mellan modell och verklighet tyder dels på att modellen på något sätt är kalibrerad till verkligheten 1980-2000 och dels att den underskattar naturliga faktorers klimatpåverkan, och förmodligen överskattar koldioxidens. Förutom då vulkaners klimatpåverkan, som modellen överskattar. Krakatuas utbrott 1883 har i modellen gett en tillfällig global avkylning på upp till 0,4 medan den verklighetsbaserade serien knappt visar någonting. Den eventuella effekten i verkligheten avklingar dessutom snabbare än i modellen. Liknande, men inte lika uppenbart, är det för 1900-talets stora vulkanutbrott, som Mount Pelée 1902 och Mount Pinatoba 1991.

Jag är inte den förste som konstaterar att klimatmodeller överskattar hur mycket världen avkyls av vulkaner, och underskattar hur snabbt den globala medeltemperaturen återhämtar sig. Till exempel har Willis Eschenbach på Watts Up With That konstaterat samma sak.

Klimatmodellerna misslyckas med vulkaners effekt av samma orsak som de misslyckas med den globala uppvärmningspaus som har pågått hittills under 2000-talet: De har för hög klimatkänslighet. En förändring i energi till jordytan ger i modellerna för mycket förändring i global medeltemperatur.

Samtidig saknas helt uppenbart naturliga faktorer som påverkar klimatet. Modellerna klarar inte de svängningar i klimatet som faktiskt har uppmätts. Vad som saknas vet vi inte riktigt. Var de kända, skulle modellmakarna förmodligen stoppa in dem i modellerna. Det behöver heller inte vara yttre faktorer, som ovan nämnda solmagnetism och kosmisk strålning. Det kan vara interna faktorer. Atmosfären och världshaven utbyter värme med varandra. Världshaven har många olika djup, som utbyter värme med varandra.

En av bortförklaringarna till den nuvarande pausen i global uppvärmning, är att värmen har försvunnit till stora havsdjup. Även om det är en möjlig förklaring, så är den helt obevisad. Om värmen har försvunnit dit ner, kommer det att dröja länge innan den kommer upp igen.

Det troligaste är ändå att det inte finns någon försvunnen värme att (bort)förklara. Den globala uppvärmningen har helt enkelt tagit paus för att växthusgasernas påverkan på klimatet är så liten att en ökning av den lätt motverkas av naturliga faktorer.

RPC 2.6 är alltså en modell med låg klimatkänslighet och förutsäger lite global uppvärmning i framtiden. Ändå överskattar den tydligen hur stor klimatkänsligheten verkligen är.

Utan modellresultat att stödja sig på, har klimathotstron ingenting. Ingenting, utom myter, alltså. För de troende drar sig inte för att berätta myter, som att vädret har blivit mer extremt och kommer att bli ännu mer extremt i framtiden.

Utan resultat från klimatmodeller som stöd, finns heller ingen grund för att hävda att det behövs snabba åtgärder för att få ner koldioxidutsläppen. Verkligheten säger att dessa utsläpp har slutat att påverka den globala medeltemperaturen. Och att det till och med är tveksamt om de har haft någon mätbar effekt, hittills.

Svenska tidningar skriver också om att smältande isar och stigande världshav. Vilket i och för sig har stämt hittills, men någon acceleration syns inte till när det gäller havsnivå och polaris. I Arktis har havsisen i viss mån återhämtat sig, och i Antarktis ökar den långsamt, år från år. Havsytan har stigit i minst 100 år, och den enda accelerationen, från cirka 2 mm/år till ungefär 3, skedde vid bytet av  mätdata för beräkningarna. Tidigare användes data från vattenståndsmätare i kustsamhällen. Nu används data från satelliter. I bägge fallen behövs en rad korrektioner, som för det faktum att landområden i norr fortfarande höjer sig, medan delar av havsbotten sjunker. De två sakerna hör i hop, för det som egentligen händer är att kontinenterna tippar. Kontinenterna på Norra halvklotet tippar uppåt i norr, och då tippar kontinentalsocklar, alltså delar av havsbotten, nedåt i söder.

IPCC gör tydligen inte bara förutsägelser för klimatet, utan också för priser på fossila bränslen och andra energislag. Om de förutsägelserna är lika tvivelaktiga som förutsägelserna för klimatet, kommer fossila bränslen att bli billigare och priserna på solpaneler och vindkraftverk att gå upp igen. Solpaneler och vindkraftverk är hur som helst ingenting att satsa på. Dels behövs elen hela tiden, och inte bara när det är dag och/eller blåsigt. Dels är de inte alls miljövänliga, om vi ser till hela livscykeln. Dels kommer det alltid att finnas billigare alternativ. Det sistnämnda påstår jag, för att så länge det finns energislag som kan producera el nästan hela tiden, och därmed behöver lite reglerkraft, så kommer de att vara billigare. Det blir dyrt att tillverka saker som sällan används och dyrt att ordna reglerkraft till dessa saker som sällan producerar.

En absolut förutsättning för att klimatåtgärder ska gå att försvara, är att det är bevisat inom rimliga gränser att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser påverkar klimatet. Detta är alltså inte bevisat alls. Det är troligt att det finns en påverkan, men den är för liten för att skilja från naturliga faktorers påverkan.

Det räcker dock inte med den förutsättningen. Klimatåtgärder går bara att försvara, om det dessutom går att bevisa, inom rimliga gränser, att framtida klimatförändringar annars blir katastrofalt stora och att åtgärderna kostar mindre än följderna av klimatförändringarna.

Inga av de två villkoren är heller uppfyllt! Den globala uppvärmningen har saktat in till en takt som inte går att skilja från noll. Även om katastrofala klimatförändringar skulle vara på gång, är det sannolikt dyrare att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser än låta de katastrofala klimatförändringarna ske.

Artiklarna talar om att det skulle behövas en minskning av koldioxidutsläppen med 50 % till 2050. Vilket innebär, om inte en snabb utbyggnad av kärnkraften startar snarast, en minskning av mänsklighetens energianvändning med 50 % till 2050. Hur kan någon inbilla sig att det är möjligt utan stora ekonomiska konsekvenser?

Inbillning ligger i och för snarast i tron att det finns andra energislag än kärnkraft som kan ersätta de fossila bränslena. Vilket är just inbillning. Vattenkraft kan visserligen ersätta, men särskilt stora möjligheter att bygga ut den ytterligare finns inte. Särskilt inte om vi ska ta miljöhänsyn också. Solpaneler och vindkraftverk är så opålitliga att de inte ersätter några andra energislag alls. De ”ersatta” blir kvar, men som reglerkraft i stället för som baskraft. Eller så ersätts de verkligen, men inte av sol och vind utan av deras reglerkraft. Typexemplet är Tyskland, som i praktiken är på väg att ersätta kärnkraft med kolkraft, som är den billigaste reglerkraften tillgänglig i det landet.

FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon påstår sig till och med ha sett de krympande glaciärerna på Grönland med egna ögon. Vilket betyder att han påstår sig ha besökt samma ställe samma tid på året under många årtionden. Krympande, och växande, glaciärer upptäcks nämligen genom mätningar under lång tid, och inte genom att åka och titta på dem en gång.

Kanske är det egentligen kalvande glaciärer som han har sett? Glaciärer kalvar när de under lång tid har växt till och blivit så stora att de sticker ut för mycket i havet. Så är det vad han har sett, har han i själva verket sett resultatet av växande glaciärer, och inte krympande!

Artikeln  i SvD erkänner faktiskt att prognoserna har stora osäkerheter. Sedan kommer ett stort ”men”. Det är ju trots allt en svensk tidning, med massor av miljöpartister och vänsterpartister som hellre än att hålla sig till sanningen berättar en lögn som de tror gynnar den samhällsutveckling de vill se.

Bangladesh växer antagligen, vilket jag har berättar om tidigare. Detta eftersom de stora floderna Ganges och Brahmaputra för med sig stora mängder slam till det delta där Bangladesh ligger. Det motverkar mer än väl den lilla höjningen av havsytan.

Det är märkligt att små önationer, som Maldiverna och Tuvalu, inte nämns i sådana här sammanhang. De brukar ju dyka upp, som hotade av stigande havsnivåer. Detta trots att de består av korallöar, som ganska lätt följer med i så pass små svängningar i havsytan som vi har sett de senaste 500 miljoner åren. Det äldsta fossila korallrevet är nästan en halv miljarder år gammalt. Det bevisar att det fanns korallrev åtminstone för så länge sedan. De kan ha funnits tidigare också, fast inga lämningar återstår.

Eftersom koralldjur inte kan leva på större djup än ungefär 40 meter, och naturligtvis inte kan leva i luft, borde den som hävdar att korallöar blir översvämmande av stigande hav ha stora problem att förklara hur det kan finnas korallöar alls. När havsytan har varierat med över 100 meter under årmiljonerna, borde koralldjuren ha dött ut. Såvida de inte kan följa med i svängningarna, vilket precis är fallet.

Med klimatpanikmakarna tänker väl inte så långt, känner inte till fakta, eller ljuger helt enkelt. Kanske begriper de mycket väl att Maldiverna och Tuvalu inte är hotade av stigande hav, men ljuger om det för att ha något mer att skrämmas med. Tydligen tror Maldivernas makthavare inte riktigt på hotet i alla fall, eftersom de låter bygga flera nya flygplatser för att ta emot turister. Om de verkligen trodde att öarna snart är slukade av havet, skulle det vara bortkastat att bygga flygplatserna. Flygplan kan ju inte starta från, och landa på, flygplatser som ligger under havsytan. För den delen är nog få turister villiga att åka till öar som är slukade av havet.

Vad spelar det för roll om koldioxidhalten är högre än på 800000 år, när effekten av det på klimatet inte går att mäta? Dessutom är det osäkert om det stämmer. Sådana påståenden bygger på analyser av luftbubblor som har fastnat i snö som föll för länge sedan, till exempel på Antarktis, inte smälter och sedan täckts av lager på lager, tills trycket blir så stort att snön blir till is. Fast när trycket blir stort, försvinner också luftbubblorna och blir en del av isen. Först när forskare borrar fram en iskärna och tar upp den till ytans lägre tryck, återuppstår luftbubblorna. Kan då bubblorna verkligen berätta om halterna av ämnen som fanns i atmosfären när de fastnade i snön?

Det finns i alla fall konsensus om att luft från långa perioder blandas med den här metoden, och att det som fås fram i bästa fall är genomsnittlig koldioxidhalt över långa perioder, som kan vara hundratals år eller mer. Men kanske representerar de uppmätta halterna inte alls forntida koldioxidhalter?

Vad spelar det för roll om vi nyligen har avslutat den varmaste 30-årsperioden på 800 år, när uppvärmningen har avstannat och inga klimatkatastrof syns till? Det är dessutom befogat att undra vad som orsakade värmeperioden för 800 år sedan. Såvitt vi vet, var antalet industrier och bilar väldigt litet, och koldioxidutsläppen väldigt små, på den tiden.

Världshavens vatten har inte alls ett enda pH-värde, vilket jag har berättat om tidigare. Havsvattnets pH varierar med plats, djup och tid. De enda mätningar som har gjorts under någorlunda lång tid och som jag känner till, har gjorts strax utanför Hawaii. Nu är det en ögrupp skapad av en hetfläck på havsbotten, och det finns vulkanisk aktivitet på havsbotten och på öarna. Hur ska vi kunna veta vilka uppmätta förändringar som beror på koldioxidutsläpp och vilka som beror på variationer i vulkanisk aktivitet?

Det där med att vätejonerna i världshaven har ökat med 26 % är ett modellresultat och inte någon mätning. Det är modeller som knappast tar i beräkningen allt som sker i världshaven, som hur organismer reagerar på en ökande koldioxidhalt i havsvattnet. Det är dessutom något märkligt, att vissa hävdar att någon okänd mekanism har fört extra värme till stora havsdjup, men tydligen inte funderar över om samma, okända mekanism kan föra koldioxid till stora havsdjup. För om den extra koldioxiden från atmosfären sprids ut över alla havsdjup, kommer förändringen i pH inte att märkas. Mäta den kanske går, med exakta metoder, men inte någon påverkan på marint liv.

Om världens makthavare fick ta del av fakta, i stället för ren desinformation, skulle de över huvud taget inte diskutera några drastiska utsläppsminskningar. Det finns ändå hopp om att mötet i Paris blir en lika stor framgång som mötet i Köpenhamn 2009. Även om makthavarna har fyllt med villfarelser om klimat och energi, borde de flesta av dem innerst inne begripa vilken ekonomisk katastrof det skulle vara att försöka minska koldioxidutsläppen med 40-50 % eller mer.

För att förhindra en spekulerad katastrof som förefaller allt mer osannolik för varje månad, ska vi frivilligt gå in en ekonomisk katastrof. Det är egentligen vad klimatdebatten och de klimathotstroendes förslag handlar om.

Jag säger att det är vettlöst att välja den ekonomiska katastrofen. Vad säger du?

Kommentarer inaktiverade för Det fattas bara en liten detalj…
Annonser:
iphone reparation
 
 
 
 
css.php
Hoppa till verktygsfältet