Sw€xit

Brexit har visat på EU:s fundamentala problem – att EU inte är bra för alla.

Just nu har etablissemanget panik och diskuterar bakgrunden till detta. Men elefanten i rummet är väldigt uppenbar. Det är den fria rörligheten på arbetskraft.

Det är lätt att inse att det är där skon klämmer. De flesta av oss, och ännu fler av oss som inte arbetar i en storstad är sällan köpare av arbetskraft. Men den fria rörligheten gör att de som köper vår arbetskraft får ett mycket större utbud. Förutsättningen för att kunna få en bredare marknad för sin arbetskraft är att man har viljan att flytta dit där jobben finns. Men resultatet av detta blir sammantaget att de som lever i fattiga delar av EU med hög arbetslöshet tar arbete i rikare delar av EU med låg arbetslöshet. Detta slår mot de i den rika delen av EU och utför arbete som inte kräver så speciell träning eller utbildning då det starkt ökande utbudet av arbetskraft i en marknadsekonomi naturligtvis medför att lönen pressas nedåt.

Man hävdar att vi är i en högkonjunktur, men det är inget vi i industrin känner av. Vi går fortfarande på knäna, och samtidigt som det går dåligt för oss ser vi hur våra konkurrenter är i rekonstruktion. Så stämmer det att vi har högkonjunktur så är det något som är tokigt med fördelningen av värdet av det som produceras.

På kort sikt har EU bara en viktig fråga att besvara. Det är inte flyktingfrågan eller klimathot eller något annat. Det är frågan om hur hela EU ska sysselsättas, eller vad vi gör med den arbetskraft som blir över.

1 Kommentar

Att nätverka är aldrig fel…

Nu förstår jag inte varför jag över huvud taget läste Ebba Bush Thors Tweet; EBT-tweet

Men jag anser att åsikten är farlig. Nu är jag inte speciellt insatt Kapplans politiska ståndpunkter. Som bostadsminister höll jag säkert inte med honom då alla politiker tycks vara rörande överens om att hela jordens befolkning måste bo i Stockholms innerstad, det tycker inte jag! men det är en annan sak.

Det jag ser som det stora problem vi har är att man oroar sig mer över hur saker ser ut än för hur de är. Politiker borde nätverka med islamister, homofober, nazister, pedofiler, kriminella, narkomaner… ja alla grupper i samhället som de beslutar över. Sedan behöver de inte hålla med dem. Men det är nyttigt att bemötas av åsikter man inte delar.

Men i den ytliga värld vi nu lever bekymrar man sig inte över sakpolitiken. Det är enklare att sparka på någon för hur något ser ut, speciellt om det ser illa ut. Ryms det inte i en tweet är det för komplicerat, och då är det inte värt att diskutera.

Detta är inte första gången man väljer att lämna stora grupper utanför samhället. Det är säkert därför vi har Sverigedemokraterna i Riksdagen. Men den analysen är det ingen som har velat göra. Man vill helt enkelt inte tänka på att SD har sin väljarbas bland Sossar och Moderater som partiet slutade att lyssna på. Men varför lära av historien, vad som hände går inte att beskriva i en tweet.

Lämna kommentar

Kizunguzungu

Sedan ett år tillbaka har jag prenumererat på Malinda Kathleen Reese s Youtube kanal på grund av hennes Google Translate Sings videos. En humoristisk effekt av att använda det verktyget, förstärkt av att hon för det mesta kan hålla masken och få videon att vara så nära originalet som möjligt att man i många fall inte märker att det är Manglat genom Google Translate om man inte vet om det.  se bara hennes version av Adeles Hello:

Men det var inte det jag skulle skriva om, utan nu när Kizunguzungu klarade sig igenom andra chansen vore det roligt att veta vad den handlar om. På tvitter har folk hänvisat till homonymiteten mellan kiss och Kizungu och därför bskrivit det som en könssjukdom eller liknande. Men då den vann gjorde jag en enkel översättning med Google Translate. Först från engelska till svenska, och sedan det jag fick ut  från swahili till svenska och nedanför ser ni resultatet i textform. För ökad humoristisk effekt kan man låta Google läsa upp det man fått genom att trycka på högtalarknappen längst ned i Google Translate.

Du kör iväg du springa iväg
när det gäller Jag för europeisk nära

Du kör iväg du springa iväg
Vad du kör för

Behandla Varför du Går
med avseende på veterinär Jag Vill du bo
VI VI Tulia Tulia

VI är igång VI är igång
bror men jag vet att jag vet att du vill mig
Bonna du körde du körde vi

Säg Varför du Går
Varför du Går Bort
De omfattar slipning nu MIG

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå
uh uh vi vi

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå
uh uh vi vi

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

Du kör iväg du springa iväg
du Kan bättre

Du kör iväg du springa iväg
återbetalas kommer stå för mer

Behandla Varför du Går
Lyssna in vad jag Sager
VI VI Tulia Tulia

VI är igång VI är igång
bror men jag vet att jag vet att du vill mig
Bonna du körde du körde vi

Säg Varför du Går
Varför du Går Bort
De omfattar slipning nu MIG

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå
uh uh vi vi

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå
uh uh vi vi

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

Ankor mindre Mamata
mindre yanaogelea

Ankor mindre Mamata
mindre yanaogelea

säger
Said sa
Säga säga säg

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG du GER MIG
du GER MIG yrsel

Du GER MIG Yrsel VI
du sedan stå uh uh vi vi

1 Kommentar

En objektiv analys av NATO-medlemskap

Detta är ganska tröttsamt med alla dessa som inte kan Europas historia, eller för den delen bemödar sig med att följa nyheterna, men här kommer den ganska stora bild som gör att jag tycker att det vore en ganska dålig idé för Sverige att gå med i NATO.

Jag börjar med alla mina starka argument mot. Där börjar vi med att titta på vilka andra medlemsländer som finns med i militäralliansen, och betydelsen av detta. Där hittar vi framför allt Turkiet, det NATO-land som har flest NATO-soldater. President Erdugan, har inrikespolitiska skäl att begränsa kurdernas möjligheter att bryta ur Syriska och Irakiska Kurdistan ur Syrien och Irak. Detta då det skulle inspirera de turkiska kurderna att även försöka bryta ut turkiska Kurdistan ur östra Turkiet. Därutöver kräver deras utrikespolitiska förbindelser att de stödjer USA och Saudiarabiens intressen att destabilisera Syrien för att få bort Assad. Anledningen till att USA och Saudiarabien vill det, och genom sina underrättelsetjänster stöttade IS och Al-Nussra är att Assad är villig att sälja olja till bland annat Indien och Brasilien i annan valuta än dollar.

Rysslands hand i konflikten är att Putin måste visa för de politiska ledarna i Azerbajdzjan och Uzbekistan fördelen med att gå med i hans motsvarighet till EU. Den transasiatiska unionen. Det är en kombinerad militär och handelsallians. Anledningen att dessa länder är så intressanta är att de har naturtillgångar i form av sällsynta jordartsmetaller som bland annat behövs för att kunna göra batterier till elbilar och mobiltelefoner. Då dessa länder likt Syrien inte styrs av helt demokratiska ledare kan Putin inte låta Assad falla och samtidigt behålla någon form av trovärdighet.

Putin höll på att vinna kriget mot IS i Syrien, det var då som Turkiet sköt ned ett ryskt bombplan. Det som Putin har gjort till skillnad från exempelvis Frankrike, är att de har skurit av den korridor i norra Syrien där IS smugglar olja in i Turkiet. Den vägen är den enda väg där IS inte är omringad av fiender. När de åker in och ut ur Turkiet flaggar de sig som ”hjälpsändnigar” men ryskt spaningsflyg har dokumenterat att de framför allt åker till IS kontrollerade raffinaderier när de är inne på den Syriska sidan. Det är dock inte uteslutet att det även går hjälpsändningar mellan Turkiet och exempelvis Aleppo, men det står bortom allt rimligt tvivel att oljesmugglarna gömmer sig ibland dem.

Hur skiljer sig Baltstaterna och Ukraina från Sverige? Geografiskt ligger vi båda nära Ryssland. Men det finns en avgörande skillnad. I de forna Sovjetrepublikerna flyttades det ut ryska tjänstemän som i många fall förtryckte den inhemska befolkningen. När Sovjetunionen föll samman blev rollerna från dessa segregerade minoritetsgrupper ombytta. Då många i dessa minoritetsgrupper fortfarande har starka band till Ryssland, och att de har fått det mycket sämre söker de stöd av Putin. Putins parti Nya Ryssland är ett nationalistiskt parti, så han tar stora inrikespolitiska poäng genom att hjälpa sina etniska landsmän i utlandet. Ryssland är ett stort land, men det är ändå rättvist att även kalla det lite rasistiskt. Min bedömning är att Putin är ungefär lika populist-rasistisk som Jimmy Åkesson. (Hur rasistiskt det är, blir naturligtvis en subjektiv bedömning, men jag vill hävda att det inte är jätterasistiskt men ändå.) Ukraina är speciellt. Det landet har en väldigt stor minoritet, en minoritet som var en majoritet när de valde Janokovij dessförinnan var de minoritet under Timoshenko, så de var ungefär halva befolkningen. Efter statskuppen där Janokovij avsattes började inbördeskriget mellan Ukrainska ryssar och Etniska ukrainare. På grund av det ryska folkets nationalistiska självkänsla blir Putin pressad att hjälpa separatisterna i östra Ukraina.

Men Sverige då. Vi kan inte tala om någon direkt stor rysk minoritetsbefolkning. Samma gäller Finland. När Ryssland lämnade Finland tog de med tvång alla ryssar med sig. Så vi behöver inte oroa oss för ryska inrikespolitiska skäl för att bli invaderade.

Vi har dock andra skäl att oroa oss. Vårt geografiska läge gör att vi kan bedriva ett maritimt gerillakrig i Östersjön. Denna geografiska möjlighet är NATO naturligtvis intresserad av. Speciellt om det uppstår en väpnad konflikt i Baltstaterna. Om Sverige är neutralt har Ryssland inget rationellt skäl att angripa oss. Men är vi en del av NATO har Ryssland plötsligt all anledning att även slåss mot oss.

Sedan sist, mitt viktigaste argument är rent historiskt. Det första Världskriget började med att en Serbisk separatist lönnmördade den Österikiska tronföljaren. Att det sedan blev Världskrig från något som borde stannat vid en rättegång berodde på att alla var allierade med varandra till alla var i krig med varandra. Men redan då stod Sverige utanför, och det visade sig då som nu att det var bra för Sverige.

Lämna kommentar

Sänkta löner skapar inga jobb.

Åter igen har Svenskt näringslivs politiska gren, (Centerpartiet) gått hårt fram i kampen om att sänka lönerna. Är man som jag under den uppfattningen att de representerar näringslivet, och inte vanligt folk så är det inte så konstigt. Men idag tänker jag bara slå hål på myten om att lägre löner skulle skapa jobb.

Idén populariserades av Margret Thatcher och Ronald Reagan på 80-talet. Teorin är att när de rika blir rikare kommer deras rikedom strömma nedåt så att de fattiga också blir rikare. På kort sikt blir det även så, men det har bevisats att när de rika får mer pengar använder de pengarna till att investera så att de blir ännu rikare. Investeringarna innebär att vi kan producera mer med mindre. Där är vi nu.

Idag lever vi i en värld där det saknas efterfrågan. Även om det skulle bli billigt för ett företag att anställa någon så att de kan producera mer så är de inte hjälpta av det då de inte har någon avsättning för de produkter de producerar. Detta beror i sin tur på en kombination av tidigare politik där man har pressat löner och gjort produktionen mer effektiv. Det är nämligen löntagarnas löner som driver efterfrågan på det som produceras.

Det kan dock tänkas att ett företag som använder billig arbetskraft tar marknadsandelar från ett annat som inte gör det, men då ser man att den enda skillnaden i sysselsättning blir att det betalas ut mindre i lön. Sänkta löner gör inte att det blir mer att göra, snarare tvärt om då de som tjänar mindre kommer att efterfråga mindre varor och tjänster än de som tjänade mer.

1 Kommentar

React World Scandal

As new readers may note, I don’t type in English in my blog but today I make an exception. The reason for this I wanted to post my thoughts on the scandal, as I posted them in a comment in Philip DeFrancos react video to the scandal.

My thoughts, as a minor YouTube producer with less than 100 subscribers: I found the react channel back in early 2012. At that time the format and the focus on YouTube videos made me feel like the Fine Brothers were a bit like the glue in the community. They were a big part what made YouTube different from Main Stream Media. And that was why I liked it. They in a way advertised other YouTubers and If you were lucky they found a good video you made thousands of views would come your way. As the show got bigger it also got more mainstream, and for me the turning point where when they announced that they were making ”React to That” for Nickelodeon. After that they didn’t feel lika a part of the community anymore. The viral videos were in a bigger sense taken from the mainstream. Part of the new videos also started to sound like it was featuring product placement. If you watch ”Do they know it, teens listen to 90’th music” it looks like it is sponsored by ”Pandora”. I don’t know what it is probably because Spotify dominates the music market in Sweden, but the brand name stood out thru the video. I didn’t watch or thing as much of the ”Announcement-video” but later I got the news via the hate breeding machine (also known as 4chan) And lets say the scandal kind of proves my suspicion. So why the hate towards the Fine Brothers? It is because of the perceived falseness where they make it look like they are part of our YouTube community, but in reality is another mainstream production company. It feels like their focus have changed from making videos first and get money as a bonus to making money by making videos. Or as someone else put it, they try to kick over the ladder that made them climb to the top. I’m not bothered by them attacking Ellen for having kids react to old technology. Ellen has a big production company they can deal with it, but as the scandal unveils it has surfaced stories how the Fine Brothers have attacked and taken down other small-time YouTubers with DMCA claims, and that is the part I will have a hard time to forgive…

 

*edit: I’ll give the Fine Brothers a month to disprove my thoughts. So I will wait until Mars 2:nd until I unsubscribe like 200.000 already have done.

 

1 Kommentar

#AllLiesMatter

Länge sedan jag skrev ett inlägg, och det har rört på sig mycket i politiken den sista tiden.

Först ut, ett inlägg jag tänkte skriva för en tid sedan då det spred sig över världen att Migrationsverket har beräknat att Sverige kommer att behöva utvisa omkring 80.000 personer som inte har asylskäl och därför inte har rätt att migrera hit. Jag har berört ämnet tidigare, vi är ett rikt land, och vi är det för att vi som samhälle har valt genom bland annat satsning på utbildning åt alla, eller exportförbud på oförädlade naturresurser, att vi som arbetar här ska få mycket betalt för det arbete vi utför. På det sättet har vi genom automation och annan rationalisering rationaliserat bort de flesta okvalificerade jobben. Några av de gynnsamma effekterna av det är att vi därigenom har bland de minsta löneskillnaderna i välden och därmed ur ett globalt perspektiv ett jämställt samhälle.

Men den utvecklingen där vi ständigt med hjälp av ny teknik minskar behovet av okvalificerad arbetskraft så behöver vi mindre arbetskraft. Rent krasst kan man säga att de 80.000 personer vi skickar tillbaka är folk Sverige inte behöver. Det skulle inte vara något problem om Sveriges befolkning krympte, för utvecklingen gör att vi får mer gjort med mindre i takt med att arbetskraften blir allt mer kvalificerad. Automatiseringen av bearbetningsmaskiner har gjort att en fabrik som hade hundratals anställda på 70-talet producerar mer idag trots att det endast är något tiotal som arbetar där.

I en utopi skulle man kunna tänka sig att alla gick ned i arbetstid för att skapa mer jobb, men det, på grund av den globala värld vi lever i, förutsätter att alla gör det. Som industrination konkurrerar vi idag med företag i bland annat Asien, där man istället för att investera i automatiserade maskiner håller med barnarbetare med slavliknande arbetsförhållanden. Skulle vi då gå ned i arbetstid för att skapa mer jobb blir våra produkter dyrare, och för de flesta industriprodukter spelar det ingen större roll var eller under vilka förhållanden de produceras.

En sista rad i ämnet, det finns nyliberaler som vill att Sverige ska ta emot fler medborgare, det finns en enkel anledning till det. Det är en enkel fråga om tillgång och efterfrågan på arbetskraft. Tar vi in arbetskraft som är villig att arbeta för lägre lön och sämre villkor, då blir förhandlingsläget bra för dem i avtalsrörelsen. Resultatet blir då att vi som har jobb kommer få jobba mer och få mindre. Vidare blir effekten av detta att vi pressar priserna ännu mer på svenska industriprodukter så att de stakars barnslavarna i Asien får arbeta ännu hårdare.

Nästa fråga jag tänkte ta upp i ett inlägg var om barn på sociala medier.

Jag förstår behovet att göra något. Men här har lösningen tagits fram av gamla människor som inte har förstått vad internet och sociala medier är för något. Utöver det underskattar det barns förmåga att förstå. Nu sa de förvisso på nyheterna att det skulle krävas något mer än att kryssa i en ruta för att verifiera att man är vuxen och får vara på sociala medier, men jag listade ut ganska snabbt att om man klickade på länken som sa att man var över 21 så kom man in, även fast jag bara var 12. Vid samma tidpunkt ”hackade” vi in oss i skolans datorer i datorsalen och installerade spel på dem trots att de skulle vara låsta. Att tro på att ett lås på sociala medier kommer kunna hålla barn ute, är som att tro på att barnsäkerhetskorken på T-rödflaskan gör att man kan lämna den framme i barnkammaren.

Nej, lösningen behöver ligga på två andra ställen. Dels behöver skolan dra ett tungt lass och lära ut hur information värderas. Att allt som sägs inte är sant och att även det som är sant inte alltid är hela sanningen. Detta är något som vår nya journalistkår har svårt att klara idag, så det är som jag skriver ett tungt lass. Det andra lasset ligger på föräldrarna, eller vem de nu är som uppfostrar dagens barn. Första steget är att få in bilden att internet är samma som ute på stan. Vi kan lära våra femåringar att man inte springer naken genom ett köpcentrum, det borde inte vara speciellt mycket svårare att lära tolvåringar att man inte lägger upp nakenbilder på Instagram. Även begreppet anonym behöver fostras. När är man anonym, vem är den som är anonym, och kan man lita på någon som är anonym. Svaret är självklart nej. Man kan skratta åt anonyma kommentarer. Men man ska inte ta åt sig mer av en anonym tweet, än vad man ska ta åt sig av vad någon har klottrat på toadörren i skolan. Självklart förekommer mobbing i sociala medier, samma som det förekommer i alla andra miljöer där barn och även där vuxna vistas. Här är det viktigt att vi som är vuxna har barnens förtroende. Har man det kommer barnet visa den tweet där det blir mobbat så att man kan göra något åt det, på samma sätt som att ett barn som läser en taskig kommentar på toadörren i skolan kommer att gå till sin lärare om det har förtroende för den.

Fördelen med min föreslagna lösning är att vi från den får kritiskt tänkande individer, men samtidigt är kanske det förklaringen att det inte är den vägen EU vill gå, för det är mycket lättare att driva kampanj om ens väljare är dumma fån.

2 Kommentarer

Jag hade kunnat varit nöjd med en kommande designklassiker…

Men så roligt blir det inte med IKEA. Visst designmässigt tror jag att PS2014 kommer att hålla länge. Det är en snygg lampa. Men IKEA har valt en fruktansvärt undermålig plast, som spricker trots att man är försiktig. Det blir inte bättre av att man får beskedet från kundtjänst att IKEA inte tillhandahåller några reservdelar, så det är 700 spänn rakt i sjön.

 

20160104_171844[1]

Nu är det bara i min övernattningslya som jag ska ha den så tekniskt sätt hade jag lika gärna kunnat hänga upp en glödlampa rakt från sockeln, men ändå trist när man lägger så mycket pengar och bara får en låda skit. IKEA borde inte få skriva ”Design & Quallity IKEA of Sweden” på sina saker, det borde strida mot någon slags marknadsföringslagstiftning. Om inte annat urvattnar det Sveriges goda varumärke beträffande kvalitetsprodukter.

*Edit: IKEA i Uppsala var vänliga nog att byta denna så min irritation har mattats av något.

2 Kommentarer

Civilkurage

Jag har länge varit kritisk till det oansvariga bostadsbyggandet i Vallentuna. Detta då det ovillkorligen leder till fler invånare som inte blir del av samhället.

Den senaste tiden börjar det synas att jag har rätt i min analys. Vi börjar få ett växande problem med ungdomsgäng. Den senaste tiden har de härjat och stört ordningen genom att kasta fyrverkerier omkring sig. Ett rykte cirkulerar att de till och med har kastat in en smällare i en barnvagn.

Det är synd att ge dem legitimiteten av ett ungdomsgäng, för egentligen är de bara ett gäng snorungar som inga vuxna säger åt. Fram till idag. Då polisen inte tar tag i det tänkte jag att jag springer lätt ikapp en liten fjortis när de skingrar sig som skadedjur när en vuxen säger ifrån. Problemet var att de inte skingrade sig. Istället hamnade jag i en situation där jag uppriktigt sagt blev rädd. För istället för att det skulle bli jag som jagar en av dem, blev det alla dem som satte igång och jagade mig.

20151219_212959Nu hade jag dock inte fel i min analys om hur snabba de är, så jag kunde utan vidare springa ifrån dem. Och då Polisen inte tar i det ringde jag istället och anmälde detta till SL:s trygghetsjour som skulle skicka ut väktare. Men jag ser detta som ett stort samhällsproblem.

Om dessa barn inte får nya föräldrar, sådana som ger dem utegångsförbud i eget rum med låst dörr, (Läs sluten ungdomsanstalt) så kommer de växa upp till än värre brottslingar. De har dessutom en svans med sig så att de rent praktiskt har okuperat ett landområde i södra Vallentuna där det är deras lag och ordning som gäller.

När Vallentuna var mindre visste man vilka de var, ringde till föräldrarna och så var detta polisiära uppdrag av uppfostranskaraktär, att upprätthålla lag och ordning, löst. Men nu när alla som har flyttat hit är anonyma så måste polisen få dramatiskt ökade resurser för att ta itu med detta problem.

Om inget sker kommer jag ansluta mig till det medbogargarde som det talas om i området. I princip är det nattvandrare som inte har utsetts av kommunen, och som är beväpnade med lämpliga tillhyggen.

2 Kommentarer

När allmänheten kom ut på nätet

Jag och min bror är uppväxta på nätet. På forum där anonymitet och fullständig ansvarslöshet har rått. Mycket roligt föds på dessa forum, och än i våra dagar skapas mycket gott där. Bland annat där man med humor skämmer ut IS genom att göra om dem till en ankarmé.

Abu-Duck

Men något annat sker på dessa forum. I forum där förolämpningar blir allt grövre för att sticka ut ur bruset, där ordens betydelse till slut förlorar all betydelse.

Ett tydligt exempel är från 4chan där folk ofta slänger sig med uttrycket ”new fag”. För någon utanför forumet är ”fag” en grov förolämpning och betyder i princip bög. Men på 4chan har ordet i sig i princip förlorat hela sin betydelse och kan jämföras med ”hen”.

Problemet som nu uppstått är med de sociala medierna där de stora massorna möter språkbruket på internet men inte förstår att orden helt har förlorat sin betydelse. Det är en kulturkrock där en enkel hälsningsfras blir en förolämpning, och en mindre tillsägelse blir ett hot. Därefter blir massor med människor kränkta.

5 Kommentarer
css.php
Hoppa till verktygsfältet